Bavodag 2007

2 mei 2007

Ook dit jaar is het weer vroeg druk in de kathedraal – veel vrijwilligers – zonder hen geen Bavodag!! – en al heel vroeg de eerste groepen. Om 10 uur is het zover en geeft de drumband met veel geluid het startsignaal. Na de gebruikelijke welkomstwoorden is er een korte toespraak door Mgr. van Burgsteden. Ook hij is weer heel blij met de grote opkomst en het enthousiasme van de jongeren.

Na de spectaculaire opening gaat iedereen – volgens zijn eigen boekje – aan de gang met het programma-aanbod. Er is origineel theater, dat enthousiast ontvangen wordt. In de Bavoschool veel samenwerkingsspelen. Ook leren ze hier een line-dance, die bij de slotviering terug zal komen. De gewelventocht is erg spectaculair – de hele buurt van de Bavokathedraal weet het: vandaag is het Bavodag want de hele dag luiden de klokken. Het spellencircuit in de kapelletjes van de kathedraal is, als altijd, een erg actief onderdeel met daarbij ook de stiltekapel, een oase van rust in die drukke kerk, gevuld met mensen en geroezemoes. Hier steek je een kaarsje op voor iemand, kun je een gebedje / je gedachten opschrijven; hier heerst rust….

Na alle programma-onderdelen is er de slotceremonie. In dankbaarheid terugkijken op Bavodag en samen bidden. Indrukwekkend: al die mensen bidden samen dat gebed, door Jezus ons geleerd!

Bekijk meer foto’s en lees het uitgebreide verslag in de Samen Kerk van juni of kijk op www.bavodag.nl

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: