Nederlandse bisschoppen in gezamenlijke adventsboodschap:

‘Hoe zit het met uw wekelijkse kerkgang?’

29 november 2007

Hoe staat het met uw gebedsleven? Trekt u zich wel eens terug in uw ‘binnenkamer’ om met God alleen te zijn? Welke rol spelen de sacramenten in uw leven? Deze en andere uitdagende vragen stellen de Nederlandse bisschoppen in een gezamenlijke adventsboodschap, die dit weekeinde in alle parochies in Nederland wordt verspreid. In de brief wijzen de bisschoppen op de centrale rol die de eucharistie speelt om onze relatie tot God en de medemens vitaal te houden.

De bisschoppen bieden door de vele vragen een soms kritische blik in de spiegel. Maar zij reiken ook antwoorden aan. Zo brengen de bisschoppen bij de gelovigen het belang onder de aandacht van regelmatig onderhoud van het geloof door de sacramenten – en met name van de wekelijkse eucharistieviering. Ook snijden ze bewust het gevoelige punt van de wekelijkse kerkgang aan. “Kunt u nog voldoen aan de dringende vraag om ‘de dag des Heren te heiligen’ door samen met uw medegelovigen de Eucharistie te vieren? We zeggen het zonder verwijt. We kennen deze tijd en weten hoeveel dingen mensen daarvan afhouden. Maar toch, de vraag blijft levensgroot staan”, aldus de bisschoppen.

In de adventsboodschap tonen de bisschoppen begrip voor het feit dat sommige mensen de liturgievieringen soms saai vinden. “Natuurlijk is het belangrijk dat een viering inspirerend is. Toch moeten we ook bedenken dat we eredienst nooit mogen beoordelen met de maatstaven van een profane ‘voorstelling’. Het gaat er niet alleen om wat we kunnen hálen, maar ook wat we bréngen door onze aanwezigheid en ons geloof. We zijn er ook voor de anderen en vooral voor God. Hij bemint ons intens en wacht met diep verlangen op ons ‘bezoek’.” Liturgie is vooral spannend door ons eigen geloof, aldus de bisschoppen die ook wijzen op het theologisch belang van een eucharistieviering. “Het is een werkelijk aanwezig zijn in de zaal van het Laatste Avondmaal en op Golgotha. We spelen het niet na. We delen er in, hier en nu.”

Door het afnemend aantal priesters is het niet altijd mogelijk om in alle katholieke kerken elk weekeinde een eucharistieviering op te dragen. “Het is waar. Ook al wordt de Kerk opgebouwd vanuit de viering van de Eucharistie, zoals Johannes Paulus II schreef, soms kán het gewoon niet. Toch moeten we dit ook enigszins relativeren. Met name door de vergrijzing – en dat wordt vaak vergeten – is in de Kerk van Nederland niet alleen het aantal priesters, maar evenzeer het aantal kerkgangers teruggelopen. Dit maakt ‘priestertekort’ een zeer relatief begrip. Het aantal priesters in verhouding tot het aantal kerkgángers is nauwelijks gedaald. Er is vooral een tekort in verhouding tot het aantal kerkgebóuwen en parochiegemeenschappen.”

De bisschoppen spreken in de adventsboodschap hun waardering uit voor de onmisbare inzet van lekengelovigen in de Kerk, maar concluderen ook dat er voor de priester géén alternatief is. Daarnaast vragen ze “bijzondere aandacht voor de vele andere vormen van eredienst met een eigen spirituele kracht, die mensen in gebed kan samenbrengen: getijdengebed, aanbidding, rozenkrans, avondwake, woordvieringen en dergelijke, die het verdienen een grotere plaats in het kerkelijk leven te krijgen naast de heilige Eucharistie, en waar de inzet van leken als gebedsleiders mogelijk en gewenst is”. In bepaalde situaties kunnen in kerken ook Woord- en communievieringen of gebedsdiensten plaatsvinden. Toch blijft de Eucharistie “het centrale Sacrament” dat door niets werkelijk worden vervangen. De bisschoppen besluiten hun adventsboodschap met een oproep tot gebed voor de Kerk van Nederland.

De volledige tekst van de adventsboodschap is te lezen op: www.rkkerk.nl

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: