Organistenmiddag rond beroemd Adema-orgel in Haarlem

7 juni 2007

In de Sint-Josephkerk te Haarlem vindt op zaterdag 16 juni a.s. van 13.30 tot 16.30 uur de tweede contact- en studiebijeenkomst voor organisten plaats die de NSGV dit jaar in het bisdom Haarlem organiseert. Deze middag zal de vaste organiste van deze kerk, Gemma Coebergh, orgelrepertoire dat geschikt is voor amateur-organisten behandelen. Daarbij zal uiteraard ook muziek van haar beroemde voorgangers in deze kerk, Hendrik Andriessen en Albert de Klerk, ruimschoots aan bod komen. Daarna is er gelegenheid voor de deelnemers om het bekende Adema-orgel zelf te bespelen.

Er is ruimte voor maximaal zeven actieve deelnemers. De kosten voor actieve deelnemers bedragen € 20,00 p.p., de toehoorders betalen € 10,00. Alle deelnemers krijgen informatie over het orgel toegezonden.

Nadere inlichtingen:
Mark Heerink
06 - 23 400 843
m.heerink@planet.nl
www.nsgvhaarlem.nl

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: