8 december: biddag tot herstel van zuiverheid in Heiloo

12 november 2007

De biddag is bijzonder geschikt voor wie het geestelijk klimaat in kerk, gezin en media ter harte gaat. Deelname kan een goede aanleiding zijn om in het reine te komen met jezelf of om troost te vinden in het lijden dat je door een ander is aangedaan.

 
Zaterdag 8 december viert de katholieke kerk het feest van de onbevlekte ontvangenis van Maria. Hiermee wordt gezegd dat Maria is geboren zoals Eva: zonder de ervaring van zonde en schuld. Met haar maakt God een nieuw begin met zijn herschepping, de herbronning van mens en wereld op en in zijn liefde. Maria is icoon van oprechtheid en integriteit in relaties. Zowel in die tot God als die tot haar zoon Jezus, haar echtgenoot Jozef en mensen in haar omgeving. Maria wordt daarom genoemd de zuivere Maagd, in wie niets dubbelhartigs huist.

Aan zuiverheid ontbreekt het helaas dikwijls binnen Ún buiten de kerk. Het schandaal van het misbruik van kinderen door priesters heeft het vertrouwen in de kerk en in haar priesters geschaad. Onzuiverheid in relaties is de oorzaak van veel leed: echtbreuk, ontrouw, vervreemding tussen man en vrouw, ouders en kinderen. Maar ook in de publieke opinie is de zuiverheid ver te zoeken. Veelvuldig en welbewust wordt door politiek, media en commercie een beroep gedaan op gevoelens van lust en onlust om ons te be´nvloeden in denken en doen. Onzuiver denken, spreken en handelen verzwakt de liefde en manipuleert anderen alsof zij maar een werktuig zijn, een instrument voor onze eigen doelen.

De viering van Maria Onbevlekt Ontvangen is bij uitstek de gelegenheid om op voorspraak van de Moeder van God te bidden om groei in zuiverheid en om kracht tegen alle verwarrende, vervuilende en verleidende machten. Het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood is een plaats van bezinning en gebed, van herbronning , troost en omkeer. De Genadekapel is de gehele dag geopend. Op het middaguur is de H. Mis met Gregoriaanse Zang. In de middag is er een kruisweg oefening en Marialof. In de kruisweg oefening wordt stil gestaan bij de talloze manieren waarop onzuiverheid het lijden van de Heer en ons mensen vermeerderd. Er zijn priesters beschikbaar voor een pastoraal gesprek of om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Op deze feestdag van Maria stopt de trein aan de eigen halte van Onze Lieve Vrouw ter Nood, en wel om 11.06 uur. Dit is de trein uit Haarlem, voor de richting Amsterdam en Alkmaar overstappen op het station van Castricum. Op de terugweg vertrekt de trein om 16.06. Voor de richting Haarlem en Amsterdam overstappen op het station van Heiloo.

Programma
12.00 uurHoogmis
13.45 uurKruisweg
14.45 uurLof

Informatie en intenties: (072) 505 12 88 of onzelievevrouwternood@hetnet.nl

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: