Opening Vivatur Almere

12 april 2006

Met twee opvanghuizen voor jongeren is op 1 januari van dit jaar in Almere het project “Vivatur” begonnen. De officiële opening is op donderdag 20 april.

Vivatur (letterlijk: Moge er geleefd worden) beoogt Almeerders tussen de 17 en 25 jaar oud op te vangen die buiten de maatschappelijke boot dreigen te vallen. Het initiatief voor dit preventieve project ligt bij de Raad voor Diaconie van het R.K. Bisdom Haarlem, waartoe ook Almere behoort. Het beoogt een aanvulling te zijn op de bestaande projecten voor de betreffende leeftijdsgroep.

De Parochiële Caritas-instellingen van het bisdom die in de Raad voor Diaconie samenwerken, zullen vier of vijf jaar lang jaarlijks € 75.000 aan dit project besteden.

Op 16 juni vorig jaar vond de ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst tussen het bisdom en de stichting KIONDA, die het project uitvoert. De gemeente Almere nam toen de inspanningsverplichting op zich om, wanneer het bisdom na 2010 stopt met de financiering, garant te staan voor mogelijke exploitatietekorten.

Donderdag 20 april worden de genodigden –waartoe u ook behoort – ’s middags om half drie ontvangen in het Wijkcentrum in de Filmwijk, Walt Disneyplantsoen 76-78. Daar zal Henk Reimert, directeur van LSG, de overkoepelende organisatie waartoe ook Kionda hoort, het woord voeren. Vervolgens spreekt namens het bisdom mgr. drs. M. de Groot, vicaris-generaal. Een praktisch update van de laatste stand van zaken rond het project geeft Angela Keteldijk, de coördinatrice van het project.

Daarna vertrekt men te voet naar een van beide woningen, waar mevrouw Johanna Haanstra, wethouder voor Jeugd, Onderwijs en Gezondheidszorg de offciële openign verricht en kort het woord zal voeren.

Besloten wordt met een ontmoeting met de jongeren onder het genot van een hapje en een drankje. Voorzien is het optreden van een B A, een Bekende Almeerder!

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: