Verklaring over het verzetsmonument in stadsdeel De Baarsjes

9 maart 2006

De bisschop van Haarlem/Amsterdam, tevens legerbisschop, heeft met verbazing kennis genomen van het voornemen van het stadsdeel De Baarsjes in de hoofdstad, om een verzetsmonument van zijn christelijke symboliek te ontdoen.

Indertijd is, op de plaats waar een vader en zoon zijn gefusilleerd, dit monument bewust zo neergezet, in deze vorm met het kruis.

Het is niet aan ons om met terugwerkende kracht de intenties van de mensen van toen niet alleen niet te respecteren, maar zelfs uit te wissen.

Uiteraard is het onaanvaardbaar dat in een van oudsher ten diepste door het christendom gevormde cultuur voor het Kruis zelfs geen plaats meer zou zijn.

Gezien de goede contacten die wij als Kerk onderhouden met joodse en islamitische organisaties, kunnen wij ons niet voorstellen dat deze intolerante beslissing op hun verzoek is genomen, zoals sommige berichten suggereren.

Voor een eventuele verplaatsing om redenen van louter bouwkundige aard kan uiteraard begrip worden opgebracht.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: