Diaconie organiseert studiedag over Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

15 februari 2006

Op 4 februari is er een studiedag geweest over de aanstaande Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze nieuwe wet gaat de huidige Welzijnswet en Wet Voorzieningen Gehandicapten vervangen.

Zoín 125 mensen uit zowel de katholieke als protestantse diaconie hebben deze dag bezocht. Er werd informatie verstrekt over de nieuwe wet en er werd vooral uitgebreid gediscussieerd over allerlei veranderingen in de sociale wetgeving. De kerkelijke diaconieŽn merken dat de samenleving verhard. Steeds meer mensen doen een beroep op hen. Zij spraken ook hun zorg uit over de invoering van deze nieuwe wet.

Voorlopig is de invoering van de WMO uitgesteld tot 1 januari 2007.

De studiedag was een initiatief van zowel de protestantse als katholieke diaconie in Noord-Holland en het bisdom Haarlem.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: