“Goed jaar” voor Kerk in Haarlem

10 februari 2006

Het bisdom Haarlem heeft in vergelijking met voorgaande jaren een “goed jaar“ achter de rug. Blijkens de jongste voorlopige cijfers, van 31 december 2005, werden er in het afgelopen jaar 3556 mensen gedoopt, tegen 3160 in 2004. Terwijl het aantal eerste communiekinderen iets achterbleef bij eerverleden jaar (3090 om 3145) steeg het aantal vormsels van 1745 naar 1850. Zelfs het zo kwetsbare kerkelijke huwelijk gaf een, zij het bescheiden, opleving te zien, na vele jaren van terugloop: van 630 naar 651.

Of hier deelname door de bisdomdienst aan de Love and Marriage-beurs een rol heeft gespeeld?

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: