Special over kardinaal Willebrands

1 september 2006

Naar aanleiding van het overlijden van kardinaal Willebrands heeft 'rkkerk.nl', blad voor katholiek Nederland, een rijk geïllustreerde special gemaakt over de emeritus-aartsbisschop van Utrecht. Abonnees hebben deze special inmiddels ontvangen bij 'rkkerk.nl', maar hij is ook los verkrijgbaar. KardinaaI Willebrands, priester van het bisdom HaarIem, was lange tijd voorzitter van het Secretariaat voor de Eenheid der Christenen. Zijn inzet voor de oecumene was van grote betekenis. Naast een uitgebreid biografisch artikel bundelt de special (oecumenische) reacties uit binnen- en buitenland op Willebrands' overlijden. Bovendien wordt uitvoerig stil gestaan bij de avondwake en uitvaart. Tijdens die avondwake typeerde kardinaal Simonis de overledene als volgt: “Als mens was hij uitgerijpt tot een werkelijk wijs iemand, een man van karakter, begiftigd met een scherp verstand, maar tegelijkertijd met een warm hart.”

De special (24 blz., € 2,- excl. verzenden) is verkrijgbaar bij het Secretariaat RKK, Postbus 13049, 3507 LA Utrecht, tel.: 030 2326909, e-mail: bestel@rkk.nl.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: