Verklaring van Mgr. dr. J.M. Punt inzake de herdenking van de schipholbrand

25 oktober 2006

In de nacht van 26 op 27 oktober is het een jaar geleden dat in ons bisdom, in het Detentiecentrum Schiphol-Oost te Haarlemmermeer een brand aan elf mensen het leven kostte. Elf mensen, elf levende beelden van God, werden verteerd door vuur. Wij zullen hen in onze gebeden herdenken, op de dag zelf en op Allerzielen, de dag waarop de wereldkerk de doden gedenkt.

Allen die als overlevenden en hulpverleners er bij waren die afschuwelijke nacht van 26 op 27 oktober moeten leven met de herinnering aan een vuurzee, aan hun eigen inzet, maar ook aan hun eigen machteloosheid en aan hun schuldgevoelens achteraf. Moge de Heer hen in de innerlijke diepte van hun ziel bijstaan bij de verwerking van ze hebben meegemaakt. De door ons gezonden justitiepastores doen reeds zo veel mogelijk om getroffenen geestelijke bijstand te verlenen, en dit zal ook zo blijven.

Ik roep de justitiegemeenschap op degenen uit haar midden die overleden zijn op passende wijze te gedenken. In dit verband verzoek ik alle katholieke justitiepastores op om in de viering van Allerheiligen en Allerzielen in inrichtingen van justitie in hun kerkdiensten in woord en gebed bijzondere aandacht te schenken aan degenen die bij de Schipholbrand zijn omgekomen , en uiteraard ook voor de nabestaanden en allen die hulp en zorg hebben besteed aan slachtoffers en nabestaanden. Dit gebed kan natuurlijk worden uitgebreid met een gebedsintentie voor allen die in de justitiegemeenschap zijn overleden, in detentie of als personeel. Ik hoop dat de justitiegemeenschap als geheel een initiatief in deze geest wil nemen om jaarlijks de overledenen in haar midden te gedenken.

Mgr. dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem en bisschop-referent voor het justitiepastoraat.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: