Indrukwekkend Militair Requiem in Sint Nicolaaskerk Amsterdam

4 november 2006

Tijdens een indrukwekkende plechtigheid in de Sint-Nicolaaskerk in Amsterdam zijn zaterdag de overleden militairen en burgerpersoneel van Defensie herdacht. De eucharistieviering, opgedragen door legerbisschop mgr. Punt in concelebratie met vicaris-generaal mgr. F.Kuttschrueter en vicaris A.Woolderink, werd opgeluisterd door het kathedrale koor van Sint Bavo uit Haarlem, dat de Missa Dolorum Beatae Mariae Viriginis zong van Michael Haydn.

Het koperkwintet van de Marinierskapel van de Koninklijke Marine verleende muzikale medewerking met enkele koralen van Johan Sebastian Bach en cantates van C.Schoenberger.

Foto's: Bisdom Haarlem

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: