Amsterdamse sacramentsprocessie blijft mensen trekken

19 juni 2006

Voor de derde keer sinds 1578 trok bisschop Punt van Haarlem met het Allerheiligste over de Amsterdamse grachtengordel. Ook dit jaar was de belangstelling voor de processie groot. Een veelkleurige stoet van meer dan duizend pelgrims trok tot verwondering van omstanders biddend en zingend door de hoofdstad. Paus Benedictus XVI had zijn zegen over de processie gegeven.

In zijn preek vertelde bisschop Punt dat de paus op de hoogte was van de processie en dat het gebeuren onderwerp van discussie is op websites in de Verenigde Staten. “Daar lees je dat wanneer een sacramentsprocessie in Amsterdam of all places kan, deze overal mogelijk is.”

Als student economie fietste hij veertig jaar geleden zelf over de grachten van Amsterdam. “Ik kon toen niet vermoeden dat ik hier nu met Onze Lieve Heer zou lopen. We dachten toen aan een nieuwe wereld met ongebreidelde vrijheid en omvergegooide gezagsstructuren. Die nieuwe wereld is er niet gekomen. We kampen nu met zinloos geweld en losgeslagen seks. We zijn vervreemd van onze wortels.”

Foto's: OLV-Kerk Amsterdam
De sacramentsprocessie trekt over de Herengracht.
 
Mgr. Punt van Haarlem met de monstrans onder het baldakijn.
 
Koptische en Syrisch-orthodoxe priesters en diakens liepen ook mee.

Geen folklore

Toch ziet de bisschop een kentering. “Deze sacramentsprocessie is daar een voorbeeld van. Dat is alleen te verklaren door de liefde. Niet voor niets gaat de eerste encycliek van Benedictus XVI over de liefde. Het heeft voor mij lang geduurd totdat Gods genade mij raakte. Als we de liefde tot ons laten doordringen, komt het geloof in ons tot leven. Hij bestaat en we kunnen Hem vinden in de eucharistie.”

“Deze processie is geen folklore, maar een gebed met Christus in ons midden”, aldus mgr. Punt. “Ook de mensen die langs de kant staan te kijken worden gezegend. Wij vragen de Heer: schep licht en open nieuwe wegen. Dan zal hij ons land en deze stad zegenen.”

Foto's: Duncan van Meeteren

Oecumenisch en multicultureel

De processie gaf een veelkleurige aanblik. De organiserende Onze Lieve Vrouwekerk is de thuishaven voor Amsterdamse katholieken, Surinaamse katholieken en Syrisch-orthodoxen. De pastorale zorg voor de rooms-katholieke gemeenschap is toevertrouwd aan priesters van het Opus Dei. Daarnaast namen priesters en diakens van de Koptische en van de Ethiopische gemeenschap deel.

Mensen uit verschillende Amsterdamse parochies sloten zich bij de processie aan en vergezelden zingend en biddend de bisschop die met de hostie in een monstrans onder een baldakijn over de grachten liep. De Volendamse fanfare Wilhelmina liep spelend in klederdracht aan de kop van de stoet. De voorafgaande mis en het afsluitende lof in de kerk werden opgeluisterd door zang van een Gregoriaans, polifonisch en een Surinaams koor.

Aan de veelal verbaasde omstanders werden folders uitgedeeld, die uitlegden wat zich aan hun ogen voorbijtrok. Toeristen uit mediterrane landen maakten een kniebuiging of kruisteken bij het passeren van de monstrans.

Foto's: Duncan van Meeteren

Nieuwe traditie

De processie vond in 2004 plaats bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouwekerk. Dat was in de hoofdstad voor het eerst sinds 1578. Nadat het stadsbestuur in dat jaar overging naar de Reformatie werden processies verboden. Het zogeheten processieverbod gold eeuwenlang voor vrijwel het gehele Nederlandse grondgebied ‘boven de rivieren’. De wijziging van de Grondwet in 1983 gaf nieuwe ruimte aan openbare religieuze manifestaties, die in 1989 ook expliciet bij wet werden toegestaan.

De Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk heeft van die nieuwe mogelijkheid gebruik gemaakt. Nu de sacramentsprocessie ook dit jaar veel mensen heeft getrokken, lijkt het erop dat zich een nieuwe traditie in de hoofdstad heeft gevestigd. (OLV-kerk/bisdomhaarlem)

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: