Vier nieuwe priesters voor Haarlem

8 juni 2006

Vier diakens hopen zaterdag 10 juni in de kathedraal van Haarlem de priesterwijding te ontvangen. Mgr. Punt zal dan de handen opleggen aan twee kandidaten voor het bisdom, Iván Alcides Gracia Ferman, afkomstig uit Honduras en Rob Verhaegh uit Amsterdam, en twee religieuzen, die eveneens in Haarlem zullen gaan werken.

Iván Alcides Gracia Ferman wordt geboren op 17 oktober 1974 in Choluteca in Honduras. Hij wil naar zee en meldt zich als 17-jarige bij de Marine Opleidingsschool in Puerto Cortés. Hij bereikt de rang van luitenant, maar wil niet verder. Hij zoekt zijn weg, studeert informatica en wordt inspecteur bij de Dienst Telecommunicatie. Als hij via een catechesegroep de Neo-catechumenale Weg leert kennen, rijpt in hem de roeping om missionaris te worden. Hij is lid van de Neo-catechumenale weg.

Rob Verhaegh (55) werd geboren in Utrecht, waar hij conservatorium deed. Hij was werkzaam als muziekleraar en later bij KPN, en woonde vele jaren in Amsterdam. Een religieuze zoektocht, langs onder meer verschillende Pinkstergemeenten deed hem zijn katholieke traditie herontdekken. Gehoor gevend aan een roeping studeerde hij op Bovendonk, het seminarie voor Late Roepingen. De laatste twee jaar heeft hij stage gelopen in Schagen.

Bovendien zullen twee leden van de Leerlingen van de Hoop, (Discipuli Spei, D.S.) afkomstig van de Filippijnen, de wijding ontvangen: Eusebio Evangelista III Balcueva Aroilla D.S. (in 1961 geboren in Caramoan op de Filippijnen) en Ruben Torres Medroso D.S. (geboren in 1971 in Naga City).

Eusebio werkte jarenlang als secretaris van zijn bisschop, voordat hij intrad bij de Disciples of Hope. Ruben heeft na zijn middelbare school gestudeerd, noviciaat gedaan en gewerkt binnen zijn gemeenschap. Beide zullen zij in het bisdom Haarlem in het parochiepastoraat gaan werken.

De Leerlingen van de Hoop vormen een gemeenschap van priesters en diakens met de drie geloften (gehoorzaamheid, kuisheid, armoede), van wie het bijzondere charisma is: het op een intensieve manier geestelijk voorbereiden van mensen op de dood, met name de terminaal zieken. Ook drugsverslaafden en mensen met suďcidale neiging worden door hen begeleid. Daarnaast zijn zij, op de Filippijnen maar inmiddels ook in een aantal Amerikaanse bisdommen, actief in het parochiewerk.

Met de wijdelingen van zaterdag komt het aantal van de in de afgelopen zeven jaar door mgr. Punt voor het bisdom Haarlem gewijde priesters op 28, van wie veertien behoren tot de Neo-catechumenale Weg, plus twee religieuzen, in totaal 30.

De plechtige Eucharistieviering tijdens welke de handoplegging zal plaatsvinden, begint om 10.30 uur in de Kathedrale basiliek van Sint Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: