Unieke nachtelijke Wereldjongerendag 2006 in Haarlem

22 maart 2006

Onder het mom van "lenteboost" organiseert het jongerenplatform van het bisdom Haarlem dit jaar wel een heel unieke Wereldjongerendag aan de vooravond van palmzondag van 8 op 9 april 2006.

Op ludieke wijze

Na de internationale Wereldjongerendagen in Keulen 2005, wordt nu weer wereldwijd op palmzondag de Wereldjongerendag per bisdom gehouden (de volgende internationale Wereldjongerendagen zullen zijn in 2008 in Sydney). Het jongerenplatform van Haarlem heeft er voor gekozen op ludieke wijze het thema van dit jaar "Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad" zowel inhoudelijk, concreet als creatief gestalte te geven.

(Nacht)programma

Vanaf 21:00 uur zijn jongeren vanaf 16 jaar welkom. Het programma start om 22:00 uur met lente-input van Matthieu Wagemaker pr. Gedurende de nacht kan men (voor enkele uren) in de slaapzak kruipen, maar er kan ook gekozen worden het nachtprogramma te volgen. In de gezelligheid van de nacht kunnen vaak de beste gesprekken ontstaan!

Op palmzondagochtend wordt na een heerlijk ontbijt aangesloten de viering van de parochie om 10:30 uur, waarin mgr. van Burgsteden sss zal voorgaan. Hierbij zijn ook jongeren welkom, die de avond en nacht niet kunnen komen.

Meer informatie

Voor meer info en aanmelden: www.bisdomhaarlem.nl/palmzondag, jongerenpastoraat@bisdomhaarlem.nl of 023-5112635 / 06-12357289 (Edwin). Meld je aan vr 31 maart! Vrijwillige bijdrage in de onkosten. Adres: Johannes de Doper, Amsterdamstraat 59. Er zijn geen douches, wel is er wasgelegenheid.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: