Parochiefeest Overveen

3 oktober 2006

Bij gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van de parochie Overveen is er in het weekeinde van 24 septmber groot feest gevierd. Hoogtepunten waren een feestavond en een plechtige Eucharistieviering, opgedragen door de Bisschop in concelebratie met de pastoor, G.Ockhuijsen, met assistentie van pastoraal werkster mevrouw Rave, acolythen en koor. In zijn preek stond de bisschop stil bij de lange geschiedenis van de parochie, die al in de Middeleeuwen bestond, en die in de wederwaardigheden van de Reformatie was teruggebracht tot statie. Hij bedankte de velen die door hun vrijwillige inzet het parochieleven mogelijk maken.

Hieronder volgt een foto-impressie.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel

Voor het laatst gewijzigd: