Opening van het project Vivatur Almere

24 april 2006

Met een feestelijke bijeenkomst in het wijkcentrum zijn de beide huizen van het project Vivatur officieel geopend, nadat ze begin dit jaar reeds in gebruik waren genomen.

U vindt hier de tekst van de toespraak die de vicaris-generaal van het bisdom Haarlem hield bij de opening. Later zullen we hier met een uitgebreider verslag op terugkomen.

Woord van de Vicaris-Generaal bij de opening van het project Vivatur Almere

Geachte Mevrouw de Wethouder,
Geachte Vertegenwoordigers van de Stichting Kionda,
Leden van de Diocesane Raad voor Diakonie,
Welkom aan de vertegenwoordigers van het SKAF,

Geachte aanwezigen,

Het is in de functie van Vicaris-Generaal van het R.K. Bisdom van Haarlem, dat ik met betrekking tot het project Vivatur ten tweede male hier in Almere het woord mag nemen. De eerste keer deed ik dat in het Gemeentehuis op 16 juni 2005, toen door de verschillende partners handtekeningen werden geplaatst onder een samenwerkingsovereenkomst tussen Bisdom en de Stichting Kionda enerzijds, en een inspanningsverplichting zijdens de Gemeente Almere.
Vanmiddag voer ik opnieuw het woord, en ik doe dat uitdrukkelijk namens de besturen van de 150 ParochiŽle Caritas Instellingen van de Haarlemse r.k. kerk: immers, deze 150 caritatieve of diaconale instellingen zijn het, die door hun financiŽle bijdragen het project Vivatur hier in Almere mogelijk maken.

Foto: Bisdom Haarlem

Vandaag mogen wij officieel het project Vivatur openen. Gelukkigerwijze functioneert het al enige maanden. Ik wil dit project zien in een positief perspectief, omdat wij jonge mensen kansen voor een persoonlijke toekomst willen bieden. Het is onze bedoeling, dat jonge mensen een goede, positieve en zinvolle toekomst voor zichzelf gaan ontdekken. In deze volgen de besturen van de 150 parochiŽle caritasinstellingen de bijbelse verhalen over de persoon van Jezus, die almaar bezig was mensen op de been te helpen en zo een toekomst voor mensen te openen. Als Haarlemse r.k. kerk willen wij deze Jezus daarin navolgen.
Wij zien dit project Vivatur dan ook als een teken van hoop. Wij vertrouwen erop, dat dit project zal bijdragen aan het welzijn van jonge mensen, die van dit project gebruik zullen maken: als kerk willen wij niet meedoen aan doemdenkerij in de sfeer van: ďhet helpt allemaal toch nietĒ.

Wij hopen ook, dat dit project Vivatur, dat wil zeggen: "opdat mensen leven", in andere plaatsen navolging zal krijgen. En wij zouden het een goede zaak vinden, als dit overigens bescheiden begin in de toekomst zou kunnen worden opgenomen in een groter initiatief, zoals bijvoorbeeld een werkhotel.
Namens de Haarlemse r.k. kerk spreken wij onze dank uit aan de Stichting Kionda, welke uitvoering aan dit project zal geven. Dank aan het SKAF, hetwelk met vrijwilligers dit project mede ondersteunt. Dank aan de Gemeente Almere, die de inspanningsverplichting op zich genomen heeft dit project in de toekomst te continueren.

Vivatur: opdat mensen leven! Dank u wel.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: