Hulpbisschop viert eucharistie met nieuwe bewegingen

24 augustus 2006

De Hulpbisschop van Haarlem, mgr. J. van Burgsteden S.S.S. viert op dinsdag 19 september de eucharistie met leden van nieuwe kerkelijke bewegingen en belangstellenden uit het pastorale veld, ter afsluiting van een driedaags congres, in het Brabantse Helvoirt. Thema van het congres is: God ontmoeten in een gebroken wereld. Allen die werkzaam zijn in de pastoraal of daartoe in opleiding zijn, zijn welkom.

Pastores worden vaak op indringende wijze geconfronteerd met vele vormen van gebrokenheid in de levensverhalen van mensen die een beroep op hen doen. Dat stelt hen voor fundamentele vragen. Kunnen we in deze gebroken wereld nog zeggen dat God aanwezig is? Is het mogelijk in deze wereld - persoonlijk of als gemeenschap - teken te zijn van een liefhebbende God? Is de boodschap van Christus nog steeds relevant als de wereld van vandaag, na twintig eeuwen christendom, vaak in schril contrast daarmee lijkt te staan?

Op deze en andere vragen zal in dit congres worden gereflecteerd.

Sprekers zijn:

  • Mw. Hilde Kieboom
    Voorzitter van de Sint-Egidiusgemeenschap in BelgiŽ en Nederland, aan wie onlangs een ere-doctoraat in de praktische theologie is toegekend aan de Theologische Universiteit van Utrecht;

  • Diaken Prof. Dr. Fred van Iersel
    Hoofdaalmoezenier van de justitiŽle inrichtingen in Nederland en bijzonder hoogleraar in de praktische theologie aan de theologische faculteit in Tilburg;

  • Pater Dr. Harrie Verhoeven S.S.S.
    Voormalig generaal- en provinciaal overste van de Congregatie van het H. Sacrament en voormalig secretaris-generaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

De aandacht zal vooral gericht worden op tekens van hoop in de actualiteit van kerk en samenleving. Het programma voorziet in momenten van gezamenlijk gebed. De afsluitende Eucharistieviering wordt voorgegaan door Mgr. J. van Burgsteden, hulpbisschop van Haarlem, die namens de bisschoppenconferentie het contact met de nieuwe bewegingen onderhoudt.

Datum: van zondagavond 17 september 17.00 uur tot dinsdagmiddag 14.00 uur
Plaats: Bezinningscentrum Emmaus, Udenhoutseweg 15, 5268 CG Helvoirt
Aanmelding en informatie: Mw. Ans Vlaar; tel: 033-4659622; e-mail: ans.vlaar@focolare.nl

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: