Studieochtend en jaarvergadering van oecumenisch landbouwoverleg

19 april 2006

De oecumenische werkgroep Landbouw, Economie en Levensbeschouwing (LEL) wijdt een studie-ochtend aan bezinning op zijn diakonale wortels. Ze doet dit in het Pastoraal Centrum aan de Kruisweg op 27 april.

Een medewerkster van Kerkinactie, mw. Geesje Werkman, blikt dan terug op de veertigdagentijd-campagne met als motto: “Kies bewust voor je naaste”. Aansluitend volgt er een reflectie door Dhr. R. Soffner, Missiesecretaris van het Bisdom Haarlem.

De oecumenische werkgroep Landbouw, Economie en Levensbeschouwing grijpt de gelegenheid van haar jaarvergadering weer aan om zich te bezinnen op haar diaconale wortels. Onlangs organiseerde zij een studiedag over het snel groeiende fenomeen van de zorgboerderijen onder de veelzeggende titel “Boer en Zorg”.

Hierbij sloot men aan bij de veertigdagentijd-campagne van o.a. Kerkinactie en ICCO. Naast projecten in Zuid-Amerika ging deze actie ook in eigen land op zoek naar een rechtvaardiger toekomst. Ze kwam daarbij uit bij een zorgboer die niet langer wilde meedoen in een steeds grootschaliger landbouw waarbij de schepping in het gedrang komt. Hij liet oude zekerheden los en werd zorgboer. Zijn bedrijf werd een biologisch bedrijf waar ex-verslaafden, ouderen en lichamelijk gehandicapten welkom zijn om hun toekomst, hun bestaan, in een nieuw licht te plaatsen. Een bewuste keuze, zowel van de boer als van de gebruikers, de klanten van de zorgboerderij. Hierdoor krijgt het leven van alle betrokkenen opnieuw zin.

Het bisdom Haarlem treedt op als gastheer en verzorgt de lunch. Aanmelden is nog mogelijk.

Datum:27 april 2007
Tijd:10.00 uur
Plaats:Kruisweg 65, Haarlem (10 minuten lopen van het station.)

Iedereen kan zichzelf uitnodigen via een e-mail of een telefoontje:

BA-eibadiskfr@hetnet.nl
(0251) 37 31 28
(0228) 56 12 90

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: