Nieuwe kanunniken ge´nstalleerd

11 december 2006

Met een korte plechtigheid in de kapel van het Bisschopshuis, tijdens de Vespers op het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, heeft de bisschop van Haarlem, mgr. dr. J.Punt, de nieuwe leden van het kathedraal kapittel van Sint Bavo ge´nstalleerd.

Het betreft vicaris J. Vriend en de drie dekens van de nieuwe dekenaten Noord - HEH Ed. Moltzer -, Midden - HEH Ton. Cassee - en Zuid - HEH Ambro Bakker S.M.A.. De laatste was overigens verhinderd en zal op een later tijdstip worden ge´nstalleerd. Daarnaast heeft de bisschop de ouddekens G.H.B. Bruggink en H.P.M. Post O. Carm. benoemd tot kanunnik.

Oud-deken C.Wanna en oud-vicaris dr. A.Hendriks zijn door de bisschop tot ere-kanunniken benoemd.

De installatie zelf bestond uit het voorlezen van de benoemingsbrieven door de proost van het kapittel, mgr. J.Stam, de belofte van geheimhouding (het kapittel stelt op gezette tijden,maar zeker ook bij vacatie van de zetel, een voordracht van drie kandidaten - terna - op), en de overhandiging van een kapje, de mozetta en een bonnet met purperen zoom.

Het kathedraal kapittel is het belangrijkste advies- en (in geval van vacatie) bestuursorgaan in het bisdom.

Het Kathedraal Kapittel is nu als volgt samengesteld: Proost: Mgr. J.W. Stam;

kanunniken: mgr. J. van Burgsteden SSS., mgr. drs. M.J. de Groot - thesauriŰr, mgr. dr. J.W.M. Hendriks, drs. A. Bakker SMA., G.Bruggink, T.Cassee, E.Moltzer, H.J.van Ogtrop, H.Post O.Carm.en J.Vriend.

Op de foto ontbreekt naast deken Bakker ook hulpbisschop mgr. van Burgsteden; hij hield de diesrede in Rolduc.

Ere-kanunniken zijn: Mgr. A. Luysterman (1992), mgr. G.P.M. Geukers (2006), dr. A.Hendriks (2006), mgr.L. van Looy. (2006) en C.H.Th.H. Wanna (2006).

 
De proost van het kapittel, mgr.J. Stam, leest de benoemingsbrief voor.
Foto's: Bisdom Haarlem
De onderscheidingstekens van de kanunnik, kapje en bonnet.

De bisschop zegent kanunnik H. Post O.Carm.

Van links naar rechts: Vicaris J.Vriend, oud-deken H.Post O.Carm., vicaris-generaal mgr. drs. M. de Groot, deken E.Moltzer, mgr. dr. J.Punt, mgr. J.Stam, deken T.Cassee, mgr. dr. J.Hendriks, plebaan H.J. van Ogtrop, en oud-deken G. Bruggink. Op de foto ontbreken mgr. J. van Burgsteden SSS en deken A.Bakker SMA.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: