Ik had honger...

5 december 2006

Een studiedag rond het vraagstuk van armoede, honger en het oprichten van voedselbanken.

Op zaterdag 3 februari 2007 organiseren het Protestants Dienstencentrum en het R.K. Bisdom van Haarlem gezamenlijk een studiedag over het verschijnsel voedselbank. Steeds meer mensen in ons welvarende Nederland beschikken niet meer over de middelen om zichzelf en hun kinderen voldoende voedsel te bieden. Op steeds meer plaatsen in onze provincie verschijnen daarom zogenaamde voedselbanken. In Noord-Holland alleen al zijn er inmiddels bijna 10. Hier kunnen mensen die leven van (minder dan) een minimuminkomen een voedselpakket krijgen.

Veel vrijwilligers, vanuit de kerken en daarbuiten, zijn bij de organisatie van deze voedselbanken betrokken. Ook diaconieŽn en caritasinstellingen werken mee.

Op deze dag gaat het er om de voor- en de nadelen van dergelijke initiatieven tegen elkaar af te wegen: Hoe moeten we als diaconie en als caritasinstelling omgaan met de gevolgen van een overheidsbeleid, waarbij voedselbanken nodig zijn?

De dag vindt plaats in de Ter Coulsterkerk in Heiloo, op zaterdag 3 februari 2007 en duurt van 10.00 uur tot 15.00 uur. Informatie over de dag en opgave bij de DRD, Kruisweg 69, 2011 LB Haarlem, of: pstolwijk@bisdomhaarlem.nl

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: