Haarlem krijgt drie diakens en een catechiste

7 december 2006

De bisschop van Haarlem, mgr. dr. J.M. Punt, zal zaterdag 9 december door handoplegging de diakenwijding toedienen aan drie mannen, en aan een vrouw de zending als catechiste verlenen. De pontificale plechtigheid vindt plaats in de kathedrale Basiliek van Sint Bavo in Haarlem en begint om 10.30 uur.

De drie kandidaat diakens zijn: Hans van Meeteren, Fred Deen en Philip Weijers.
De zending als catechist wordt verleend aan mevrouw Anita Captein.

Met de drie nieuwe kandidaten zijn er 27 permanente diakens actief in Haarlem, van wie er 2 door mgr Zwartkruis z.g. zijn gewijd, vier door mgr. Bomers z.g. en 21 door mgr. Punt. Acht diakens zijn met emeritaat of elders ge´ncardineerd, drie zijn overleden.
Er hebben nu vijf catechisten een bisschoppelijke zending ontvangen.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: