Vijf catechisten ontvingen zendingsbrief

19 juni 2006

Vijf mensen, van de negen die met de cursus begonnen waren, ontvingen zaterdag uit handen van mgr. Punt de zendingsbrief, nadat zij met succes de Diocesane Kadercursus Catehcese hadden afgesloten. Zij krijgen hun zending als catechetisch medewerker om in de parochies en regio’s van ons bisdom te werken.

De cursus diocesane kadervorming, drie jaar geleden opgezet, is een initiatief van de dienst Catechese van het bisdom en het Instituut Luce van de Katholieke Theologische Universiteit van Utrecht.

Directeur Henk van Hout van Luce vergeleek – met het alomtegenwoordige wereldkampioenschap in gedachten – de cursisten met sporters, amateurs en toch topsporters, Drie dingen zijn vereist: actie (vrijwillig participeren), passie (geestdriftig werken om de vertaalslag te maken) en visie (een duidelijke strategie). "

Vicaris dr. G.Hendriks hield een geestige toespraak waarin hij memoreerde wat er in de afgelopen zeven jaar, sinds hij op verzoek van de bisschop vicaris werd voor catechese, aan initiatieven van de grond was gekomen: naast de catechistencursus onder meer het project Land van Geloven, de gezamenlijke nota Zout der Aarde (“wij hadden het al vóór kardinaal Ratzinger het had”) en de site “Steen in de vijver”.

Foto's: Bisdom Haarlem
Klik op de illustratie voor de fotoreportage.

Er waren liefst drie geslaagden uit Almere, één uit Amsterdam-Noord en één uit Haarlem.

De geslaagden op een rij: J.G. Sonneveld-van Laar (Almere), J.W.H.Bosma (Almere), B.T.M. Bosma-Banis (Almere), M.C.Frielink (Haarlem) en K.M.Benoist (Amsterdam-Noord).

Mgr. Punt die de zendingsbrieven uitreikte was vooral dankbaar voor het feit dat deze mensen gehoor hadden gegeven aan hun roeping: “We hebben mensen nodig in deze tijd”. Hij citeerde paus Paulus VI die verkondiging vergeleek met ademhalen: eerst moet je inademen, zelf leren, zelf ervaren, en vervolgens uitademen wat je verwerkt hebt.

De bisschop bedankte de vicaris, de directeur van Luce, de coördinatoren, de stagebegeleiders en allen die de opleiding moegelijk hadden gemaakt.

Na afloop was er in de zonovergoten tuin van het bisschopshuis een drankje voor de cursisten en hun familieleden.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: