Kardinaal Willebrands Archief wil gedachtenis stimuleren

27 december 2006

Voor het behoud en beheer van de erfenis van de op 2 augustus jl. overleden kardinaal Willebrands, heeft kardinaal Simonis, aartsbisschop van Utrecht, een nieuwe stichting in het leven geroepen. Het Kardinaal Willebrands Archief (KWA) stelt zich ten doel ‘de geestelijke nalatenschap van wijlen Johannes kardinaal Willebrands betreffende de oecumene (Jodendom, Orthodoxie, Reformatie) op een zorgvuldige wijze te beheren en te zijner nagedachtenis te verspreiden’ aldus artikel 2 van de statuten.

Het meest wezenlijke deel van kardinaal Willebrands’ erfenis, voormalig aartsbisschop van Utrecht en emeritus voorzitter van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de Christenen, is zijn aanzet tot de ontwikkeling van een katholieke oecumenische theologie, menig bilaterale dialoog, oecumenische overeenkomst en verbetering van de verhouding met het jodendom.
Voor een correcte ontsluiting van de geestelijke en materiële nalatenschap heeft de Utrechste aartsbisschop Simonis, in overleg met de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de Christenen in Rome, het Kardinaal Willebrands Archief opgericht.

Het Kardinaal Willebrands Archief (KWA) ziet het als haar eerste opdracht om de archieven die betrekking hebben op, of het archiefmateriaal afkomstig uit de nalatenschap van kardinaal Willebrands te inventariseren, veilig te stellen en toegankelijk te maken voor studie en onderzoek. Van daaruit kunnen vervolgens initiatieven ontplooid en ondersteund worden die leiden tot biografieën en/of artikelen en colloquia over de kardinaal en de christelijke eenheid. Ook materiaal bij instellingen en in privé-bezit in Nederland en over de grenzen wordt bij de KWA-doelstellingen betrokken.
Namens het bisdom Haarlem, waar Johannes Willebrands werd geboren, gevormd, gewijd en geďncardineerd, en waar hij werkte als kapelaan (in Amsterdam) en professor aan het toenmalige grootseminarie Warmond, heeft diaken E.Fennis, kanselier, zitting in het bestuur.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: