Werkbezoek Mgr. J. van Burgsteden aan Ziekenhuis Amstelland

1 mei 2006

Mgr. J. van Burgsteden bezocht onlangs Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen. “Bijzonder leerzaam en hartverwarmend om te zien hoe iedereen zich inspant om de zieke zo goed mogelijk ter zijde te staan”, was de conclusie van de hulpbisschop.

Mgr. J. van Burgsteden is vanuit het Bisdom Haarlem contactpersoon voor de ziekenhuispastores. In dat kader was hij anderhalf jaar geleden ook op werkbezoek in Amstelring / Verpleeghuis Groenelaan in Amstelveen.
Zijn bezoek begon met een uitgebreid gesprek op de kamer van het team van de geestelijke verzorging in het ziekenhuis. Wat zijn de kansen en de beperkingen van de geestelijke verzorging? Welke plek heb je binnen de organisatie? Welke ethische vragen kom je tegen? Er werd ook uitgebreid ingegaan op de eigen spiritualiteit van de pastor.
Er werd een bezoek aan een patiënt gebracht en er was een rondleiding over de verpleegafdelingen. Als slot was er een uitgebreid groepsgesprek met een lid van de Raad van Bestuur, de voorzitter van de Medische Staf, hoofd klinische zorg, Cliëntenraad en een verpleegkundige.

Foto: Hans Dornseiffen
Voor de Heilige Arke met de Thorarollen wordt aan Mgr.van Burgsteden
de werking van de Jad - het aanwijsstokje bij het lezen van de Thorarol - uitgelegd.
Dit gebeurt door de voorzitter van de Sjoelcommissie de heer M. Degen.

Een van de hoogtepunten van het bezoek was de kennismaking met de synagoge van het ziekenhuis en twee leden van de synagogencommissie. Als enige ziekenhuis in West Europa heeft Ziekenhuis Amstelland een grote verpleegafdeling waar joden geheel volgens de joodse wet en de voorschriften verpleegd kunnen worden. Misschien is nog unieker dat in de ruimte van de synagoge, waar zaterdags de sjoeldienst wordt gehouden, op zondag de christelijke kerkdienst wordt verzorgd. De voorganger staat dan naast de Heilige Arke, waar de Thorarollen in worden bewaard.
Aan Mgr. van Burgsteden werd de ‘jad’ gedemonstreerd. De ‘jad’ is het aanwijsstokje in de vorm van een hand met uitgestrekte vinger. Daarmee wordt de tekst aangewezen die uit de thorarol wordt voorgelezen. Dit is uit eerbied voor het Woord, maar ook opdat de tekst niet door een zweterige vinger beschadigd raakt. Mgr. van Burgsteden was bijzonder onder de indruk van wat verteld en getoond werd.

Hans Dornseiffen, pastoraal werker in het Ziekenhuis Amstelland

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: