ZiekentriduŁm in Hilversum 24 mei 2005

Het jaarlijkse ziekentriduŁm in Hilversum werd dinsdag bezocht door de bisschop van Haarlem, mgr. dr. J.M.Punt. De bisschop leidde een korte gebedsdienst en hield een overweging waarin hij benadrukte dat niet van het verdriet en de pijn van de gelovige mens verloren gaat voor God.

Het triduum trekt jaarlijks meer dan honderd zieken die geholpen worden door evenveel vrijwilligers.

Foto's: Bisdom Haarlem
Koor, zieken en begeleiders zongen enkele Maria-liederen...

...evenals de aanwezige zielzorgers: van links naar rechts: pastoor Peter van der Weide, pastoraal werker Wim Vlooswijk, deken Gerard Bruggink, mgr. Punt, diaken Jan TŁnnissen en diaken Bert van Wilgenburg.

De bisschop legde aan zieken de handen op.

Mgr. Punt bracht ook een kort bezoek aan mgr. J.G. van Veen, oud-pastoor van de St.Vitus in Hilversum, die dezer dagen zijn 55-jarig priesterschap viert.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: