Een hartverwarmend weekend vol jeugdige actie
Verslag diaconAction 2005
9 november 2005

Onder het motto “Samen Doen” zijn meer dan 350 jongeren in het hele bisdom aan het werk gegaan voor mensen in hun eigen omgeving. De ene groep heeft die eigen omgeving heel letterlijke opgevat, anderen voelen zich blijkbaar wereldburgers. Zo gingen ze in Nibbixwoud met 70 man de straat op om bloembollen te verkopen voor een project in Colombia. Daar, in Medillin om precies te zijn, werkt Frank van Rijn in de opvang van meisjes die op straat terecht gekomen zijn. Frank was ooit jongerenwerker in Nibbixwoud.

Echt dicht bij huis bleven de jongeren van de Providergroep in De Goorn. Zij hebben de woon- en de slaapkamer van de pastoor een heel andere functie gegeven, n.l. die van jeugdhonk. Anders gezegd: Die waren helemaal voor zichzelf bezig, maar ook daar is met veel plezier gewerkt.

In Wormer zijn de jongeren goed gemutst gaan winkelen met een groep bejaarde mensen uit bejaardenhuis Torenerf. De leiding daar had mensen uitgezocht die bijna nooit buiten komen en het dus de geste van de tieners heel erg op prijs stelde.

Enkele reacties van jonge deelnemers:

Lisa:
“Het was leuk om met de ouderen te rijden, maar het was soms ook moeilijk om te sturen. Ik vond het heel gezellig met de groep!”

Jur:
“We liepen van het Torenerf naar het winkelcentrum en op de terugweg langs het Zwet. Ik vond het heel leuk, maar het was moeilijk met de rolstoel, want de voorwieltjes bleven nog wel eens haken.”

2005 werd in het bisdom Haarlem door de jongeren-werkers van de dekenaten Hoorn (Karin Blaauw), Zaanstad-Purmerend (Lucien Duijves) en freelancer Ton Heijboer georganiseerd. Deden er vorig jaar 40 jongeren mee, dit jaar was dat bijna het tien-voudige. Op naar de 4000 dus. Het bisdom Haarlem heeft de organisatoren zowel moreel als financieel een stevige steun in de rug gegeven.

Provider VSD
De jongeren van de oecumenische providergroep in de dorpen Venhuizen, Stede Broec en Drechterland zijn massaal opgekomen. In vijf groepen van telkens 10 à 15 mensen is er van vrijdagavond tot en met zondagmiddag hard gewerkt. Ze hebben de wanden, het plafond en de kastdeuren van een zaal beschilderd. Die zaal wordt een snoezelruimte voor dementerende bejaarden, die wonen in verpleeghuis Nicolaas in Lutjebroek. De activitei-tenbegeleidsters waren weer – provider was er ook vorig jaar op karwei – heel enthousiast over de jongeren die zoveel tijd en energie wilden besteden aan hun huis. Dat daar lekker eten heerlijke koeken tegenoverstonden vonden zij heel normaal, maar de jongeren voelden zich ‘lekker verwend”.

“We maakten een nachtwand met veel sterren en de maan… een natuurwand en op de foto staan wij voor de strandwand.

De zeilboten en de vuurtorens hebben wij op de wand geschabloneerd.

Anderen sloopten eerst het systeem -plafond en schilderden daarop een mooie wolkenlucht.”

Haarlem-Noord
Net als in IJmond (8) wordt ook in Haarlem-Noord gestreefd naar meer continue contacten. In dit geval met verzorgingshuis Nieuw Delftweide. Om te beginnen werd voor zondag-middag 6 november een muzikaal optreden geregeld. Jos Eliens: “Als dit zou bevallen, konden we verder praten over activiteiten voor de langere termijn.”

Na een peiling onder de tieners bleken er ongeveer 15 een muzikale achtergrond te hebben en uiteindelijk waren er 7 beschikbaar op die zondagmiddag. Voor tussen de 50 en 60 bewoners werden in de activiteitenruimte vol overgave stukken uitgevoerd op piano, gitaar en viool en werd er individueel en als groep gezongen. Na ongeveer 35 minuten was er een kwartier pauze en daarna werd op verzoek een groot gedeelte van het repertoire herhaald! Een leuke ervaring voor de jonge artiesten om voor zo’n dankbaar publiek op te treden.
Wie weet wat er nog uit voort gaat komen!

Heiloo
Je kunt als organisatie wel een landelijke datum prikken, maar dat wil niet zeggen dat die ook altijd in een plaatselijke agenda past. In Heiloo zal DiaconAction plaats vinden in het weekend van 13 en 14 november. Jongeren van zowel de protestantse gemeente als de katholieke parochie trekken dan samen het Heilooer bos in. Een weekje later, maar niet minder enthousiast.

Bonifatius Zaandam
De jongeren van de Bonifatiusparochie in Zaandam hebben een gezellige spelletjes - en zangmiddag (m.n. de ouderwetse spelletjes en liedjes) voor de ouderen in ‘Zorgcentrum Westerwatering’ in Zaandam verzorgd en daarmee zowel zichzelf als de ouderen een enorm plezier gedaan.

Hoorn - Drie in één...
In Hoorn werkten drie verschillende groepen eendrachtig samen. De oecumenische TienerTheatergroep Sowieso was net terug uit Tsjechië of ze moesten al weer aan de bak. De geloofsgemeenschap rond Het Octaaf stelde hen in de gelegenheid om een benefiet-voorstelling te spelen van hun musical “Ruth.” Die geste hebben ze opgepakt en speelden de sterren van de hemel voor de bouw van een kliniek voor de allerarmsten in Ruziba bij Bujumbura, de hoofdstad van Burundi. Dat is niet voor “mensen in je eigen omgeving, toch?” Toch wel! Want in Burundi werkt Mathijs Arents. Deze student human logistics doet daar zijn stage bij de verbouw en operationalisering van een kliniek voor de allerarmsten. Mathijs is – mits in Nederland – een fervente Sowieso-er en dus is het kringetje weer rond.

De grote kleine man

Mathijs staat op de foto met de voorman van de bouwvakkers die in Ruziba een verlos- , een kraam- en een rustkamer te bouwen bij de kliniek. De voorman hoort bij het volk van de Twa (pygmeeën) maar niettemin leidt hij een van de snelst werkende bouwploegen van heel Burundi. In december komt de inrichting. Ook nog een logistiek karwei van de eerste orde.

Kortom werk genoeg voor Mathijs.

RKJ-Hoorn heeft op een heel originele manier de catering verzorgd bij dat benefiet-concert Appels en sinaasappels werden ter plekke geperst voor de bezoekers van “Ruth”.
Ze hadden eerst plannen richting Gevangenis, maar dit bewaren ze nog even.

Soos “De Fuik” uit Zwaag verzorgde de kaartverkoop. Ook zij hebben met veel plezier meegewerkt aan deze avond en vonden het fijn een zo opvallende pet te mogen dragen: “Zo weten ze weten meteen dat je erbij hoort...”

Bij een actie als DiaconAction hoort een herkenningsteken, een gadget. Dat waren dit jaar heel modieuze petten, ook wel aangeduid met het woord mutsen. De zwarte waren het meest in trek, de lichblauwe wat minder.

Niettemin waren ze aan het eind van het DiaconActionweekend helemaal op!

In een aantal parochies in de IJmond hebben de mensen het nog structureler aan-gepakt. Daar wil men een constante conAction maken tussen de bewoners van “De Harteheem” en de jongeren. Hun grote vraag is: Wat kunnen wij jongeren betekenen voor de gehandicapten die daar wonen en omgekeerd? Vooral de wederkerigheid spreekt aan.
Met die vraag in hun achterhoofd zijn ze op zaterdag 5 november naar de Harteheem gegaan. Samen met de bewoners hebben ze pannenkoeken gebakken en gegeten. Daarna hebben ze een film gezien over het huis en de bewoners. Hier horen we vast nog meer van.

DiaconAction is veel meer dan alleen maar een sociale actie. Voor veel jongeren is “samen iets doen voor een ander” de manier waarop zij vorm willen geven aan hun kerk-zijn. Voor hen is diaconie meer dan wat geld geven voor een goed doel. Daadwerkelijke inzet voor de ander, dat is ook: Kerk, wij samen.

Ton Heijboer
(werkt vanuit bureau Co-Libris als freelance kerkelijk werker)

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: