Verbouwing Tiltenberg in volle gang 15 maart 2005

De verbouwing van het vroegere vorminscentrum De Tiltenberg, twee jaar geleden door het bisdom aangekocht als centrum van opleidingen, is in volle gang.

De oplevering is gepland op 1 oktober a.s. waarna de inrichting van de gebouwen kan beginnen. De officiŽle opening is gepland op 7 november, Hoogfeest van Sint-Willibrord, patroon van het huis. In de weken daarna worden verschillende festiviteiten voorzien.

De Tiltenberg wordt diocesaan opleidingscentrum waar, naast de priesteropleiding, ook de diaken- en catechistenopleiding en de diocesane vorming van de pastorale werkers, jonge priesters en diakens een plaats zullen krijgen.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel

Voor het laatst gewijzigd: