Staf van Egmond weer thuis 22 juni 2005

Restaurator Jos Houbraken uit Veldhoven, zijn vrouw Vivian, angliste en middeleeuws-emailspecialiste en hun zoon Roel, kunsthistoricus in opleiding, kwamen gisteren de beroemde "staf van Egmond" terugbrengen in het bisschopshuis, na een grondige schoonmaak en restauratie. Mgr. Punt, die voor het eerst en het laatste de staf gebruikte tijdens het in bezit nemen van de zetel, nam "met dankbaarheid en bewondering" de staf in ontvangst.

Foto's: Bisdom Haarlem
De staf is schoongemaakt en hersteld; maar het verdwenen email (de zilveren plekken op de nodus of knop bijvoorbeeld) wordt niet nieuw aangebracht.

Jos Houbraken is enthousiast over het werken aan een dergelijk kostbaar liturgisch kunstwerk.

Mgr. Punt bekijkt met de restaurator het resultaat.

Deze restauratie, de eerste sinds ruim veertig jaar, werd financieel mogelijk gemaakt door de Mondriaanstichting. De staf van Egmond is een vergulde zilveren staf uit de veertiende eeuw met een dertigtal geėmailleerde apostel-, evangelisten- en andere heiligenfiguren.

Met zijn vinger wijst Houbraken op de beschadigingen van het email - de zilevren vlakken. Dit is overigens een voorstelling van de Apostel Paulus, met zwaard, boek en reismantel.

In de hand van de bisschop - waar de staf hoort.

VLNR: mevrouw Hanneke Olyslager, staflid kerkelijk kunstbezit, de heer Jos Houbraken, zijn echtgenote Vivian Houbraken met hun zoon Roel.

De heer en mevrouw Houbraken bereiden een publicatie voor die in september verschijnt.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: