Vicaris-generaal benoemd tot Ridder Oranje Nassau 23 maart 2005

De burgemeester van Heemstede, mevrouw Tine van der Stroom-van Ewijk, heeft woensdagavond aan de vicaris-generaal van het bisdom van Haarlem, mgr. drs. M. de Groot, de onderscheiding behorende bij het Ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau, uitgereikt. Dat gebeurde na afloop van de zogeheten “chrismamis” in de kathedraal, een plechtigheid waarbij alle geledingen en parochies van het bisdom zich verzamelen in de bisschopskerk.

Op 1 september 2004 was het 40 jaar geleden dat vicaris-generaal en officiaal mgr. drs. M.J. de Groot in dienst trad van het bisdom Haarlem. Om die inzet, zo vertelde de burgemeester, werd mgr. de Groot onderscheiden.

Martin de Groot werd in 1933 geboren in Amsterdam. Na het kleinseminarie Hageveld in Heemstede, in de jaren die onmiddellijk volgden op de bezetting, doorliep hij filosofie en theologie inWarmond en werd in 1960 door de toenmalige bisschop mgr. Huibers tot priester gewijd. Na een jaar zielzorg in Castricum volgde een studie-opdracht, door mgr. Van Doodewaard, in Rome: De Groot werd kerkjurist.

Bij terugkomst in Nederland in 1964 benoemde de bisschop hem tot persoonlijk secretaris en rechter van de kerkelijke rechtbank. Onder mgr. Zwartkruis werd De Groot officaal (hoofd van de kerkelijke rechtbank) en mgr. Bomers benoemde hem daarnaast tot vicaris. Mgr. Punt tenslotte maakte hem tot zijn bestuurlijke rechterhand als vicaris-generaal.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: