Mgr. Punt: “Zijn leven was één krachtig geloofsgetuigenis” 2 april 2005

Paus Johannes Paulus II
Karol Józef Wojtyla
* 18 mei 1920
+ 2 april 2005

Mgr. Punt die momenteel aan een congres in Israël deelneemt, liet in een telefonische reactie weten dat hij getroffen is door het meeleven van de mensen: joden, moslims en christenen van alle gezindten. “Iedereen beseft dat er een grote paus van ons is heengegaan”. De bisschop noemde het leven van Johannes Paulus “één krachtig geloofsgetuigenis”, dat te meer in zijn latere jaren, toen zijn lichamelijke toestand sterk achteruitging, tot een stellingname werd in een wereld waar alles gezet wordt op jong, jeugdig, gezond, vitaal, een stellingname vóór de waardigheid van de mens, van het leven, onafhankelijk van de kwaliteit daarvan – met natuurlijk het perspectief van de eeuwigheid.

“Een tijdperk is afgesloten”, aldus mgr. Punt, “in de Kerk, maar ook in de wereld: we staan op de drempel van een nieuw tijdperk”.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: