Veel belangstelling voor sacramentsprocessie in Amsterdam 13 juni 2005

Voor de tweede maal organiseerde de Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk een sacramentsprocessie door het centrum van de hoofdstad. De bidtocht lijkt een nieuwe traditie te worden.

Meer dan duizend gelovigen liepen vanuit de kerk aan de Keizersgracht mee naar het Begijnhof. Zingend en biddend begeleidden ze de bisschop van Haarlem, mgr. Jozef Punt, die onder een baldakijn het heilig sacrament in een monstrans droeg.

De kleurrijke stoet bestond uit gelovigen van de drie gemeenschappen van de Onze Lieve Vrouwekerk: Amsterdamse katholieken, Syrisch-orthodoxen en Surinaamse katholieken. Daar hadden zich andere gelovigen uit Amsterdam en omgeving bij gevoegd.

Foto's Onze Lieve Vrouwekerk

Intelligent Design
Een plechtige eucharistieviering ging aan de processie vooraf. Bisschop Punt haakte in zijn preek in op het maatschappelijke debat over Intelligent Design. “De geseculariseerde wereld heeft decennia geleden de deuren voor God gesloten. En nu komt Hij door de achterdeur weer binnen. Dat is even schrikken. Het is daarom niet vreemd dat deze discussie felheid oproept. Het geloof in God neemt niet af, maar toe. Het raakt het wezen van ons menszijn. Ten diepste is de godsvraag een keuze tussen het goede en het kwade. De natuur en de bovennatuur raken elkaar hier.”

De bisschop sprak de hoop uit dat de processie mensen aan het denken zal zetten. “God is liefde. Een ‘dwaasheid’ die leidt tot zelfgave in de eucharistie. Hij is de oneindige liefde die zich klein maakt. Met de processie willen wij Hem groot maken. De processie is geen folklore maar een uiting van liefde.”

Rozenblaadjes
Tientallen bruidjes in feestelijke witte kleren fleurden de stoet op. Naast kinderen van Amsterdamse parochies liepen er ook kinderen uit de buurt mee. “We hadden folders verspreid onder de buurtbewoners en onder de bewoners langs de processieroute. Daarin boden we de mogelijkheid om kinderen of kleinkinderen mee te laten lopen”, aldus een van de moeders. De bruidjes strooiden enthousiast met rozenblaadjes.

De bidtocht voerde over de grachten naar het Begijnhof. De stoet wekte verwondering bij bewoners en toeristen. Flyers die aan passanten werden uitgereikt legden het gebeuren uit. Op het Begijnhof leidde de bisschop van Haarlem een afsluitend lof, waarin hij de mensen met de monstrans zegende.

Trend
De processie vond vorig jaar plaats bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouwekerk. Dat was in de hoofdstad voor het eerst sinds 1578. Nadat het stadsbestuur in dat jaar overging naar de Reformatie werden processies verboden. Het zogeheten processieverbod gold eeuwenlang voor vrijwel het gehele Nederlandse grondgebied ‘boven de rivieren’. De wijziging van de Grondwet in 1983 gaf nieuwe ruimte aan openbare religieuze manifestaties, die in 1989 ook expliciet bij wet werden toegestaan.

Nadat in Utrecht het spits was afgebeten, heeft de Onze Lieve Vrouwekerk in Amsterdam van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Andere kerken in Amsterdam en omgeving volgden. Twee weken geleden was in Volendam een sacramentsprocessie en vorige week een Mariaprocessie door Haarlem.

“Voor ons was het de grote vraag of de processie dit jaar zou aanslaan. De primeur van vorig jaar was er immers vanaf. Maar uit het grote aantal deelnemers en de enthousiaste reacties lijkt een nieuwe traditie te ontstaan”, aldus de rector van de Onze Lieve Vrouwekerk, Christian van der Ploeg.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: