Priesterraad van Haarlem begint bezinning over identiteit 6 juli 2005

In het afgelopen jaar heeft de Priesterraad van het bisdom Haarlem zich gebogen over de wenselijkheid en de mogelijkheden om de identiteit van de priester in deze tijd te verhelderen en te verdiepen. Met name de onderlinge spiritualiteit, vriendschap en broederschap, in het verleden wat vanzelfsprekender door de gedeelde ervaring van Klein- en Grootseminarie, behoeven in deze tijd extra aandacht. Geconstateerd werd onder meer, dat Vaticanum II weliswaar veel aandacht had voor de identiteit van de bisschoppen, en die van de lekengelovigen, maar dat de priester er bekaaid af is gekomen.

Op 20 september zal de raad voor het eerst in een aparte bezinningsbijeenkomst over dit thema nadenken. Het ligt in de bedoeling dat vervolgens op verschillende plaatsen in het bisdom priesters bijeen zullen komen voor een soortgelijke bezinning. Dat heeft de priesterraad besloten in haar vergadering van 17 mei.

Een tweede thema dat uitvoerig aan de orde kwam was de spanning tussen de objectiviteit van de liturgie en de inmiddels gegroeide praktijken en wensen van het veld. Dit aan de hand van de instructie "Redemptionis Sacramentum", het Sacrament van de Verlossing. Verschillende priesters signaleerden dat er met name bij huwelijken en uitvaarten spanningen zijn met betrekking tot de liturgie. Wat betreft teksten, liederen en rituelen sprak men de wens uit om met name voor uitvaarten en huwelijken eucharistische gebeden bescheiden en eenvoudig aan te vullen. Voor priesters is het een (te) zware belasting om steeds te moeten vechten voor een authentieke liturgie.

Geconstateerd wordt ook dat de liturgie in het verleden wat al te catechetisch, rationeel uitleggend was, zodat het mysterie niet de plaats kreeg die het toekwam. Met name kinderen kunnen moeilijk opgaan in het mysterie. Besloten werd om de volgende vergadering hiermee verder te gaan.

Uitvoerig stond men in de laatste vergadering, van 6 juli, stil bij de invoering van gedragsregels voor priesters, waartoe de meeste bisdommen reeds een regeling hebben getroffen.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: