Verslag Palmzondagviering 2005 14 april 2005

Op zondag 20 maart jl. vond in Oegstgeest de palmzondagviering 2005 plaats. De bisdommen Haarlem en Rotterdam organiseerden gezamenlijk deze dag, omdat ze ook deze zomer samen ‘koers zetten op Keulen.’

Ruim 150 jongeren genoten van een afwisselende programma. Na de viering met de parochie was het tijd voor koffie en een lunch. Ondertussen stroomden nog meer jongeren binnen.


Klik op bovenstaande illustratie voor een fotopresentatie.

Het thema “vertrouwen” stond deze dag centraal. Na een korte openingssketch kregen de jongeren de gelegenheid om óf in gesprek te gaan met Mgr. van Luyn of met Mgr. van Burgsteden óf om creatief met het thema aan de slag te gaan óf om met andere leeftijdsgenoten over het thema door te praten. Onder de prachtige lentezon werd hier goed gebruik van gemaakt. Twee meisjes noemden zelfs deze groepstijd ‘het mooiste moment van de dag.’ Michel Remery, die reispriester zal zijn van de reis van de bisdommen Haarlem en Rotterdam naar Keulen, vatte alles in een kort woordje goed samen.

Na dit programmaonderdeel was het tijd voor sport en spel op de velden van de locale voetbalverening. Ook hier werd goed meegedaan, door de één wat fanatieker dan de ander. Afsluitend was er een borrel en een korte, maar intense gebedsviering. Kortom, een geslaagde dag op weg naar Keulen!

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: