“Kom vanavond met verhalen” 22 maart 2005

Op 4 mei 2005 herdenkt Nederland voor de zestigste keer allen die hun leven hebben gegeven in de Tweede Wereldoorlog. Om acht uur ’s avonds staan overal in het land mensen stil bij de monumenten die na de oorlog zijn opgericht.

De leden van het Oecumenisch Pastoraat voor Oorlogs- en Geweldsgetroffenen (OPOG) verrichten al jaren hun werkzaamheden vanuit de opdracht zoals deze toevalt aan de gezamenlijke kerken in Nederland. Zij stellen zich ten doel: het stimuleren van voortgaande aandacht voor de geestelijke problemen en voor adequate pastorale opvang van oorlogs- en geweldsgetroffenen en van hun naaste betrekkingen. Zij werken daarbij nauw samen met andere instanties die ook op dit arbeidsveld taken verrichten.

Eén van de manieren van verwerking van oorlogs- en geweldservaringen is het vertellen of opschrijven van de gebeurtenissen die een grote invloed in iemands leven hebben. Velen kunnen daar pas na jaren toe komen. Het blijkt vaak zeer positief uit te werken wanneer men de moed grijpt om nare ervaringen, die iemand heeft meegemaakt in zijn of haar leven, met anderen te delen.

Het OPOG roept daarom de kerken in Nederland op om, na de dodenherdenking, op 4 mei aanstaande hun gebouwen open te stellen voor hen die elkaar deelgenoot wensen te maken van hun oorlogs- en geweldservaringen, opdat daar de verhalen kunnen klinken. Het verdient daarbij aanbeveling van tevoren een aantal mensen persoonlijk uit te nodigen die bereid zijn dan hun verhalen te vertellen. Anderen kunnen daardoor moed ontvangen om op die avond ook hun bijdrage te leveren. Geef zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan dit gebeuren indien uw gemeente of parochie meedoet. (OPOG)

Publicatie van een verslag van een dergelijk bijeenkomst kan een bemoediging zijn voor andere oorlogs- en geweldsgetroffenen, die nog niet naar buiten zijn getreden. (Zo’n verslag kan het best anoniem gemaakt worden.) Het wordt zo een aanzet om hun eigen verwerking te voltooien.

Wilt u een dergelijk verslag sturen naar de coördinator van OPOG, Drs. A.J.C. Borgers, De Luinink 2, 7591 DV Denekamp; telefoon: 0541 352140; e-mail: tonborgers@gmx.net. We kunnen dan een evaluatie maken van dit initiatief.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: