Opening jubileumtentoonstelling OLV ter Nood zeer geslaagd 26 april 2005

Het was feest bij Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo, afgelopen zaterdag 23 april. Onder grote publieke belangstelling werd de jubileumtentoonstelling feestelijk geopend door mediapastor pater Peter Denneman smm en Corrie van Sijl, samenstelster van de tentoonstelling. Alle genodigden waren zeer onder de indruk van de professionele opzet en uitvoering van de tentoonstelling, maar genoten uiteraard bovenal van ‘het feest der herkenning’ zoals Corrie van Sijl het in haar inleiding noemde.

Foto's: Bisdom Haarlem

De tentoonstelling is samengesteld vanwege het eeuwfeest van de opleving van devotie. Dit jaar herdenkt het bedevaartsoord OLV ter Nood dat het precies honderd jaar geleden is dat het bedevaartsoord opnieuw werd opgebouwd en ingericht en de bedevaarten weer konden plaatsvinden. Het verhaal van de tentoonstelling volgt in grote lijnen het Jubileumboek dat deze maand verschijnt. Er is historisch interessant materiaal te zien, zoals officiële documenten en archiefstukken, maar er is ook ruimschoots aandacht voor het ‘Rijke Roomsche leven’ met de bedevaarten van decennia geleden en de couleur locale in foto’s en voorwerpen. De expositie wordt verlevendigd met een videopresentatie.

Kunst in de Genadekapel
Er is op de tentoonstelling aparte aandacht voor kunst in de Genadekapel. Drs. Jan Besemer reikte vanmiddag daarom ook de eerste exemplaren uit van het boek dat is samengesteld met de tien genomineerde kunstwerken voor de achterwandschildering in de kleine kapel. Zuster Humilia, jarenlange steun en toeverlaat op de pastorie nam het namens alle vrijwilligers in ontvangst; oud vicaris-generaal van het bisdom Haarlem, mgr. G.P.M. Geukers ontving het als dank voor zijn inleiding bij het boek.

Openingstijden
De tentoonstelling is gehuisvest in het – voormalige – Julianaklooster, Hoogeweg 65 in Heiloo. Het ligt naast het bedevaartsterrein. Periode: 23 april tot 1 oktober 2005. Openingstijden: zaterdag en zondag van 11.30 uur tot 16.30 uur. Dinsdag en donderdag: van 14.00 uur tot 16.00 uur. Daarnaast is de tentoonstelling geopend na ieder georganiseerde bedevaart. Voor groepen is bezoek mogelijk in overleg. De toegang is gratis.

Voor inlichtingen en afspraken kunt u contact opnemen met de pastorie van Onze Lieve Vrouw ter Nood, Kapellaan 13, Heiloo, telefoon 072 505 1288.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: