500 jaar Maria van Haarlem 25 februari 2005

Een bijzondere, historische gebeurtenis staat Haarlem te wachten. Op zondag 5 juni zal de bisschop, mgr. dr. J.Punt, met het genadebeeld van Maria van Haarlem in een processie door de binnenstad trekken. Het is het hoogtepunt van een reeks vieringen en manifestaties in het kader van het vijfde eeuwfeest van Maria van Haarlem.

Op 2 juni 2005 is het 500 jaar geleden dat het beeldje van Maria van Haarlem door Adrianus van Appeltern, wijbisschop van Utrecht, werd ingewijd in de Begijnenkerk (de tegenwoordige Waalse kerk) te Haarlem. Van alles wat ons is overgeleverd in een omvangrijke geschiedschrijving rondom plaatsen en objecten van Maria-verering in de stad Haarlem, staat nu nog slechts dit kerkje fier overeind en is enkel dit beeldje van Maria van Haarlem behouden gebleven.

De St. Joseph-parochie viert het Jubileumfeest ter ere van Maria van Haarlem gedurende de periode van 1 mei tot 30 oktober van dit jaar. Het programma is ingericht rondom een aantal bijzondere Maria-vieringen. Hieronder ook een vijftal Maria-concerten in de traditie van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk, die samen verantwoordelijk zijn geweest voor 85 jaar van hoogstaande kerkmuziek in de St Joseph-parochie. Extra feestelijke activiteiten zijn te verwachten tijdens de Jubileumweek van zondag 29 mei tot en met zondag 5 juni.

Op zondag 1 mei zal het beeld van Maria van Haarlem in feestelijke processie door de St.Josephkerk worden gedragen, zoals dat met name in de periode aan het begin van 20e eeuw jaarlijkse traditie is geweest.

Van groot historisch belang is de korte processie met het beeld van Maria van Haarlem door het Begijnhof op zondag 29 mei 2005 rond 12.00 uur, aansluitend op de Hoogmis in de ochtend. Een dergelijke rondgang moeten ruim vier eeuwen geleden de begijnen jaarlijks met het beeld hebben gelopen, en wel in de periode vr de Haarlemse Noon op 29 mei 1578. Historisch saillant is het feit dat Maria van Haarlem tijdens deze processie ook langs de Waalse kerk zal worden gevoerd: de kerk waar het beeldje precies 500 jaar geleden is ingewijd.

Op zondag 5 juni, wederom aansluitend op de Hoogmis in de ochtend, zal het beeld met een nieuwe kroon en scepter plechtig in zijn oude luister hersteld worden. Deze versierselen werden in de 70-er jaren uit de Mariakapel ontvreemd.

Het absolute hoogtepunt van de Jubileumweek is de feestelijke Maria-processie op zondagmiddag 5 juni vanaf 18.00 uur, waarbij de bisschop van Haarlem, Mgr Dr J.M.Punt, in de voetsporen van ruim 5 eeuwen van begijnen en klopjes zal treden tijdens een ommegang met Maria van Haarlem langs enkele van de voormalige plaatsen van Maria-verering in de binnenstad.

Zie ook de website van de parochie: www.josephkerk-haarlem.nl

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: