Impulsdag MOV en Liturgie 3 maart

Op uitnodiging van de diocesane diensten voor Liturgie en Missie en Evangelisatie vindt op zaterdag 12 maart 2005 in de Taborkerk te Purmerend een diocesane Impulsdag MOV en Liturgie plaats.

In heel veel parochies wordt ruimhartig de liturgie gevierd. De Schrift wordt gelezen, de teksten overwogen en er wordt gebeden en gezongen, staande in en vanuit onze actuele levenssituatie. Er zijn momenten van leren, van dienen en van delen en samenleven. En soms verschijnt daar de MOV-groep die een bijdrage levert aan de liturgie, bijvoorbeeld in de vastentijd of de vredesweek of ten behoeve van een dienst rond een actie voor een parochiezoon of -dochter ergens werkzaam in de derde wereld. Niet zelden komt dit wat vreemd op ons over.

Deze Impulsdag is bedoeld om zich te verdiepen in de betekenis van MOV in de liturgie die niet los staat van het leren, het dienen, het samen leven en delen, maar integendeel: die er volop op ingaat zonder er in op te gaan. Kortom voldoende stof om ons te bezinnen en er direct in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Tijdens de Impulsdag kan gekozen worden uit de volgende workshops:

  1. Kun je ook vieren buiten de kerk? Vieren doe je alleen in de kerk, zeggen veel mensen. Maar is dat wel zo? Ook buiten de kerkruimte zijn er tal van mogelijkheden voor momenten van vieren bijvoorbeeld op een actieavond, tijdens een solidariteitsmaaltijd, een demonstratie, enzovoorts. We gaan met Pauline van Zaalen, pastoraal werkster, op zoek naar allerlei mogelijkheden om te ontdekken dat liturgie heel goed kan samengaan met het actief bezig zijn voor het goede doel.

  2. Deze wereld omgekeerd! - over het visioen van gerechtigheid en vrede in liturgische gezangen. Welke psalmen en liederen zijn geschikt om gezongen te worden in liturgische bijeenkomsten die in het kader staan van missie, ontwikkeling en vrede? Bert Stolwijk, beleidsmedewerker voor liturgische muziek van de NSGV in ons bisdom draagt suggesties aan en houdt daarbij rekening met de diversiteit in de kerkmuzikale praktijk.

  3. Hoe is de MOV goed zichtbaar? - over de zichtbaarheid van MOV in en buiten de kerk. Suggesties en uitwisseling van ideeŽn die het MOVwerk in en buiten de kerk op de kaart zetten. Leo Mesman, pastoraal werker in Hoofddorp spreekt uit eigen ervaring en daagt een ieder uit zijn of haar ervaringen met anderen te delen.

  4. Aan de slag met liturgisch materiaal! Rond allerlei acties en themazondagen ontvangen MOV-groepen en liturgische werkgroepen veel materiaal t.b.v. vieringen in de parochie. Niet altijd is dit materiaal even bruikbaar in de doorsnee parochie. Hoe kunnen we kritisch omgaan met dit materiaal en het eventueel zo "verbouwen" dat de inhoud toch kan landen? Ko Schuurmans, liturgist van ons bisdom, is onze gids.

  5. Wat moet ik toch zeggen? Dikwijls worden leden van MOV-groepen of liturgische werkgroepen uitgenodigd om op een themazondag of in het kader van een actie de overweging of een oppeppend verhaal te houden. Maar hoe doe je dat? Wat zeg je wel en wat niet? Hoe verbindt je de Schriftlezingen met het thema van de actie of van deze speciale zondag? We gaan aan de slag met Ruud Visser, pastoraal werker.

Voor meer informatie en opgave voor deelname kunt u zich wenden tot:
Missiesecretariaat bisdom Haarlem, e-mail missiesecretariaat@bisdomhaarlem.nl of telefonisch 023 - 511 26 00 vraagt u naar Lia Pennycook of RaphaŽl Soffner.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: