Kardinaal Simonis schrijft groet aan paus 4 februari 2005

Adrianus kardinaal Simonis, aartsbisschop van Utrecht en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft de volgende brief doen uitgaan aan Zijne Eminentie Angelo kardinaal Sodano, Staatssecretaris van Zijne Heiligheid paus Johannes Paulus II.

Eminentie,

In Nederland zijn, net als over heel de wereld, de eerste berichten over de ziekenhuis-opname van onze paus Johannes Paulus II met grote bezorgdheid en oprecht medeleven gevolgd. De wereld leek de adem even in te houden. Inmiddels is de gezondheidssituatie van de Heilige Vader gestabiliseerd en lijkt een voorspoedig herstel in zicht. Mag ik u, Eminentie, verzoeken om aan de Heilige Vader onze allerbeste zegenwensen en gevoelens van verbondenheid over te brengen en hem te verzekeren van ons voortdurende gebed. Moge de Moeder Gods, in wie onze paus zon groot vertrouwen stelt, hem tot troosteres en voorspreekster zijn.

Met broederlijke groet in Christus,

+ Adrianus kardinaal Simonis

Aartsbisschop van Utrecht

Voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie

Secretariaat RKK / Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: