Raad voor diaconie keurt project Almere goed 16 juni 2005

De DRD, de Diocesane Raad voor Diaconie, heeft in haar vergadering van 2 juni unaniem besloten om per 1 januari a.s. van start te gaan met het project "begeleid wonen voor jongeren" in Almere. Op donderdag 16 juni zal de ondertekening plaatsvinden van de samenwerkingsovereenkomst met de stichting KIONDA, die het project voor ons zal uitvoeren. Tevens zal de wethouder van Almere ons een schriftelijke inspanningverplichting namens de gemeente Almere overhandigen m.b.t. het doorgaan van het project na 2010.

Vanaf donderdagmiddag zal het project ook op deze website staan; u kunt het dan vinden onder nieuwsberichten en onder de knop Diaconie.

Voorts is besloten op een bijeenkomst in november afscheid te nemen van "het pauzement", en de financiŰle verantwoordelijkheid daarvoor over te dragen aan de gemeente Haarlem. Daarvˇˇr, waarschijnlijk ergens in oktober, zal er een laatste werkbezoek aan het pauzement worden georganiseerd. Alle pci-besturen zullen daarvoor in september een uitnodiging ontvangen.Vanaf het voorjaar 2006 zullen dergelijke werkbezoeken ook aan het nieuwe project in Almere worden georganiseerd.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: