Studenten verhuizen met fakkeltocht naar De Tiltenberg in Vogelenzang 26 oktober 2005

Met een fakkeltocht en een altaarwijding door de Pauselijk Nuntius in Den Haag worden de nieuwe gebouwen van De Tiltenberg in Vogelenzang op 6 en 7 november in gebruik genomen. Een open dag volgt wanneer de bouw geheel is afgerond. Liefst vijf bisschoppen zullen bij de feestelijke plechtigheid aanwezig zijn.

Het Groot-Seminarie van het bisdom Haarlem, Het Willibrordhuis, verhuist op 6 en 7 november van de Bekslaan in Vogelenzang (Casa Carmeli) naar de Zilkerduinweg in dezelfde plaats (De Tiltenberg). De vernieuwing, uitbreiding en verbouwing van het voormalige vormingscentrum zijn zover gevorderd, dat studenten en docenten de nieuwe locatie in bezit kunnen nemen. Het nieuwe centrum herbergt niet alleen de priesteropleiding, maar ook die voor diakens en catechisten. Bovendien zijn de diocesane vorming van de pastoraal werk(st)ers en de voortgezette vorming van de jonge priesters, diakens en catechisten er ondergebracht.

Het is niet alleen voor Nederland, maar voor heel Noord-Europa uniek dat een nieuw seminarie wordt gesticht. Het Willibrordhuis was aanvankelijk een convikt of leefhuis voor Haarlemse priesterstudenten die hun studies deden aan de toenmalige Katholieke Theologische Universiteit in Amsterdam. Later besloot mgr. Bomers, destijds bisschop van Haarlem, om met een eigen seminarie te beginnen, dat wil zeggen een volledige priesteropleiding met eigen docenten. Jarenlang genoten de Haarlemse studenten gastvrijheid bij de Zusters Karmelietessen aan de Bekslaan in Vogelenzang.

Zondagmiddag is een programma voor jongeren tot ongeveer dertig jaar dat om vier uur begint op de locatie Bekslaan. Vanaf zes uur loopt men in fakkeltocht (via de 2de Doodeweg) door de duinen naar de Tiltenberg.

De maandag begint 's ochtends om kwart over negen met de zegening door de bisschop van twee iconen, gemaakt door kunstenaar Geert Hüsstege uit Leimuiden, en van het meubilair van de kapel. Om half elf worden de relikwieën van de H.Martelaren van Gorkum vanuit de aula in processie de kapel ingedragen. Deze relikwieën zijn afkomstig van de kapel van het bisschopshuis.

Aansluitend is er een pontificale eucharistieviering, met de apostolisch nuntius mgr. dr. F.Bacqué als hoofdcelebrant in concelebratie met de bisschoppen van Haarlem (Punt), Rotterdam (Van Luijn) en Groningen (Eijk), en hulpbisschop mgr. J. van Burgsteden. Tijdens deze plechtige mis zal het nieuwe altaar gewijd worden door mgr. Bacqué.

In de middag zijn er, voorafgaand aan een feestelijke ontvangst, enkele toespraken door de Rector van het seminarie, de Bisschop, historicus Ben Hartmann die de geschiedenis van de Tiltenberg zal belichten, iconenschilder Geert Hüsstege, architect Peer Houben van het Diocesaan Bouwbureau en frater Leo Disch OSB over de inrichting van de kapel.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: