Het Eucharistisch Jaar 31 januari 2005

Paus Johannes Paulus II heeft bij decreet bepaald dat iedere katholieke gelovige gedurende het Jaar van de Eucharistie een volle aflaat kan verdienen. Wie na sacramentele vergeving te hebben ontvangen de Mis bijwoont, te communie gaat, aan een sacramentsprocessie deelneemt of het Allerheiligste aanbidt, kan een volle aflaat verdienen. Het decreet geldt voor het hele Jaar van de Eucharistie.

De volle aflaat kan ook verkregen worden door de vespers en de dagsluiting voor het tabernakel te bidden. Een volle aflaat scheldt niet de zonden kwijt maar de tijdelijke straffen.

Voor degenen die om gegronde redenen niet naar een kerk kunnen om het Allerheiligste te vereren voorziet het decreet erin dat zij “het Allerheiligste geestelijk en met intens verlangen bezoeken en het onzevader en het Credo bidden en daarmee Jezus in het Sacrament aanroepen”. De Kerk dringt er bij priesters op aan de gelovigen “zo goed mogelijk” over de volle aflaat te informeren en vraagt hun bereid te zijn biecht te horen. Ook vraagt de Kerk hun de gelovigen in staat te stellen de aflaat te verkrijgen.

Mgr. Punt voegt hieraan toe: “In ons bisdom betekent dat met name ook het deelnemen aan de Stille Omgang (in de nacht van 12 op 13 maart), de sacramentsprocessie die op 12 juni door Amsterdam trekt en/of de Sint-Jansprocessie van 28 juni, of een van de andere bijzondere of reguliere vormen van eucharistische aanbidding”.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: