Mgr.Van Burgsteden:
“Onderlinge liefde maakt Eucharistie vruchtbaar”
1 maart 2005

“De vruchtbaarheid van deelname aan een eucharistieviering hangt sterk samen met de aanwezigheid van onderlinge liefde.” Dat zei de hulpbisschop van Haarlem, mgr. J. van Burgsteden SSS, dinsdag tijdens een spreekbeurt in Helvoirt.

‘Ontvangen om te geven, een weg voor geestelijke groei’. Rond dat thema vond van 27 februari t/m 1 maart in Helvoirt een congres plaats van priesters, diakens, pastorale werk(st)ers, seminaristen en theologiestudenten. De nieuwe bewegingen en nieuwe kerkelijke gemeenschappen in de r.-k. kerk hebben dit congres georganiseerd en veel van de zeventig deelnemers waren ook zelf bij een van deze bewegingen betrokken.

Aansluitend bij het Jaar van de Eucharistie, dat wereldwijd in de r.-k. kerk gevierd wordt t/m oktober 2005, ging dit congres vooral over de beleving van de Eucharistie. Uit verschillende getuigenissen bleek dat die beleving sterk veranderen kan door Godservaringen en door kennismaking met een van de nieuwe bewegingen in de r.-k. kerk.

Zo vertelde pater Leo van der Klaauw over een charismatische ervaring in 1978, toen de opvattingen over de Eucharistie in een crisis verkeerden en hij een training van een half jaar volgde met andere pastores. Zijn ervaringen brachten hem tot grotere betrokkenheid bij de charismatische vernieuwing in oecumenisch verband en in de r.-k. kerk. Hij is nu bestuurslid van de Katholieke Charismatische Vernieuwing in Nederland en werkzaam als spirituaal (geestelijk begeleider) in de priesteropleiding van bisdom ‘s-Hertogenbosch.

Voor pastor Eugène van Eerd uit Oss was het de Cursillo-beweging waardoor hij een extra dimensie voor de catechese leerde kennen; een benadering waardoor alle aspecten van de persoon worden aangesproken. Niet alleen het verstandelijke maar ook het emotionele en geestelijke.

Andere pastores bleken door de Focolarebeweging veranderd te zijn in hun beleving van de Eucharistie. De deken van Tilburg, Dré Brouwers, vertelde: “Toen ik in Nijmegen het focolare leerde kennen, ontdekte ik ontzettend veel over het christendom. Vooral hoe ik het kon leven. Daarbij werd de dagelijkse eucharistieviering van groot belang. Het was ls het ware de bron van alles. Het was de garantie dat ik Jezus in mij toeliet en steeds nieuwe ontdekkingen deed over Jezus in de broeder, in de kerk, in het woord.”

In de meeste nieuwe bewegingen neemt het vieren van de Eucharistie een centrale plaats in. Van de gemeenschap Emmanuel gaf een echtpaar uit Dokkum een getuigenis. Leden van deze gemeenschap proberen dagelijks aan een eucharistieviering deel te nemen.

De gemeenschap Marriage Encounter – die weekends organiseert voor echtparen, jongeren en alleengaanden, gericht op communicatie door openheid – blijkt ook de beleving van de Eucharistie te veranderen. “Door te leren je leven met elkaar te delen, ga je je leven als christen verbinden met je deelname aan de Eucharistie”, zo vertelde een echtpaar uit de Noord-Oostpolder. “In de Eucharistie deelt Christus zijn leven met ons.”

In de beweging Geloof en Licht, die gemeenschappen vormt voor mensen met een verstandelijke handicap, is een blijde Eucharistieviering de kern van hun samenkomsten.

Mgr. J. van Burgsteden s.s.s., die namens de bisschoppenconferentie het contact onderhoud met de nieuwe bewegingen, sprak in Helvoirt over “Eucharistie als bron om te ontvangen en te kunnen geven.” Hij ging uit van de encycliek ‘Ecclesia de Eucharistia’ en de brief ‘Manenobiscum Domine’ - beide van paus Johannes Paulus II - en hij hield de aanwezige pastores onder meer voor dat de vruchtbaarheid van deelname aan een eucharistieviering sterk samenhangt met de aanwezigheid van onderlinge liefde.

Het congres eindigde met een presentatie van de mogelijkheden om door de Wereldjongerendagen (WJD) in Keulen (augustus 2005) een nieuwe impuls te geven aan katholiek jongerenwerk in Nederland. WJD-projectleider Harm Ruiter vertelde dat het landschap van het katholieke jongerenwerk in Nederland er tien jaar geleden nog redelijk gepolariseerd uitzag. Sindsdien is er een ongekende samenwerking gegroeid, met name rond de Wereldjongerendagen.

Volgens de organisatoren van het congres gaat de Eucharistie veel meer voor mensen betekenen als ze tot een meer persoonlijke band met Christus komen. “De liturgische teksten en de Schriftlezingen beginnen dan meer tot het hart te spreken, de liturgische gebeden en de ruimtes voor stil gebed helpen dan tot God te spreken en de communie wordt dan meer een persoonlijke ontmoeting met Christus. “ Aldus Kees Slijkerman van de Katholieke Charismatische Vernieuwing.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: