Oud-deken van Amsterdam benoemd tot erekapelaan 20 januari 2005

De scheidend deken van Amsterdam, pastor Joop Stam, is benoemd tot erekapelaan van Z.H. de Paus. Dat maakte de bisschop van Haarlem, mgr. dr. J.Punt, bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van het dekenaat Amsterdam, tijdens welke feestelijke bijeenkomst pastor Stam afscheid nam als deken. Hij blijft proost van het kapittel.

Foto: Bisdom Haarlem

De benoeming tot erekapelaan is een blijk van waardering voor de trouwe inzet van de scheidende deken voor de Kerk en het pastoraat.

Met deze eretitel mag pastor Stam zich nu ook monseigneur noemen, en bij voorkomende gelegenheden "klein paars" dragen, dat wil zeggen: een paarse sjerp en een toog met paarse zoom. De aankondiging van mgr. Punt tijdens de receptie werd oor de vele aanwezigen met applaus begroet. Mgr. Stam zal in het pastoraat in de hoofdstad actief blijven, als pastoor van de parochie Binnenstad.

Mgr. Punt maakte bekend dat gekozen is voor een interimregeling in de ontstane vacature. Hulpbisschop mgr. J. van Burgsteden SSS zal voorlopig optreden als pastor pastorum, de herderlijke taak die de deken vervult jegens de pastoraal werkenden. Verder zullen wat meer taken aan het bestuur worden toevertrouwd en aan de buurtdekens, die zich bereid hebben verklaard om ad hoc te assisteren.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: