Chrismamis in de kathedraal 15 maart 2005

Mgr. Dr. J.M. Punt zal op woensdagavond 23 maart 2005 de heilige oliŽn wijden tijdens een eucharistieviering in de kathedraal. Traditiegetrouw is deze "chrismamis" een viering waaraan vanuit heel het bisdom gelovigen deelnemen. De priesters zijn in het bijzonder uitgenodigd om te concelebreren, omdat tijdens de plechtigheid ook de hernieuwing van de beloften van trouw aan de bisschop wordt uitgesproken; bovendien vindt de viering plaats tijdens de vigilie van Witte Donderdag, dag van de instelling van de Eucharistie: met het jaar van de Eucharistie dat we vieren krijgt deze dag dit jaar voor de priesters dus een extra accent. Ook de diakens hernieuwen hun beloften.

Vanuit het hele bisdom komen afgevaardigden van de dekenaten en de parochiesdie aan het einde van de plechtigheid de oliŽn afhalen. Ook zullen er veel jongeren zijn, die dit jaar het vormsel hebben ontvangen of nog gaan ontvangen.

Drie verschillende soorten olie worden gewijd. Chrisma (zuivere olijfolie met een mengsel van rozenbalsem) is de olie die gewijd wordt voor de sacramenten van doopsel, vormsel en priesterwijding. Deze olie verwijst op een bijzondere manier naar de Heilige Geest. De bisschop zal tijdens de plechtigheid dan ook blazen over deze olie ten teken van de adem van Gods Geest. Ook bij de wijding van altaren wordt chrisma gebruikt.

Naast de wijding van het chrisma worden de olie voor het sacrament van de ziekenzalving en de olie voor de geloofsleerlingen gezegend. Een geloofsleerling is iemand die zich voorbereidt op het ontvangen van het doopsel en/of het vormsel.

De chrismamis begint om 19.30 uur.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: