Beeldje Maria van Haarlem na vier eeuwen terug in Waalse kerk 20 mei 2005

Maria van Haarlem komt na 427 jaar weer terug in de voormalige Begijnenkerk, de tegenwoordige Waalse kerk. Na de Grote of Sint Bavokerk zal ook de Waalse kerk te Haarlem gastvrijheid bieden aan de omgang die op zondagavond 5 juni bij gelegenheid van het vijfde eeuwfeest van Maria van Haarlem door de binnenstad trekt.

Op 2 juni 2005 is het 500 jaar geleden dat het beeldje van Maria van Haarlem door Adrianus van Appeltern, bisschop uit Utrecht, werd ingewijd in de Begijnenkerk (de tegenwoordige Waalse kerk) te Haarlem. Uit de omvangrijke en markante geschiedschrijving rondom plaatsen en objecten van Maria-verering in de stad Haarlem, staat nu nog slechts deze kerk fier overeind en is enkel dit beeldje van Maria van Haarlem behouden gebleven.

Op zondag 5 juni viert de R.K. St Joseph-parochie in Haarlem het 500-jarig jubileum van Maria van Haarlem. Hoogtepunt in het jubileum-programma is een Maria-processie door de binnenstad tussen 19.00 uur en 21.00 uur langs enkele plaatsen waar Maria in de loop van de rijke historie van de stad een bijzondere verering heeft gekend. De processie vertrekt om 19.00 uur vanuit de St Josephkerk aan de Jansstraat.

Rond 19.45 uur zal de omgang de Grote of St Bavokerk aandoen, het Godshuis van de Protestantse Gemeente. Deze gemeente biedt de katholieke bedetocht in broederlijke gastvrijheid een open deur aan, als een teken van eenheid in verscheidenheid. Dominee R.M. Witteveen van de Protestantse Gemeente te Haarlem (Wijkgemeente Centrum) en pastoor H.J. Niesten van de R.K. St. Josephkerk zullen de bijeenkomst in de Grote kerk openen met een woord van welkom en een antwoord van dank. De dominee leest de bijbelpassage waarin Maria het Magnificat uitspreekt. Aansluitend zal de bisschop van Haarlem, mgr dr J.M.Punt, voorganger in de processie, een gebed uitspreken voor de oecumene, na staf en mijter te hebben afgelegd.

De processie trekt vervolgens door naar het Begijnhof, alwaar een kleine delegatie met de bisschop het beeld de Waalse kerk in zal dragen. In dit oude kerkje werd Maria van Haarlem 500 jaar geleden -toen het nog de Begijnenkerk heette- ingewijd en geplaatst ter verering door de begijnen die in het hofje woonachtig waren. In de dagen van de Reformatie (1578) werd het beeld door de begijnen veilig gesteld en meegenomen naar hun schuilkerk. Dominee mw. dr. A. Geense Ravenstein van de Waalse Gemeente zal de delegatie in de Waalse kerk welkom heten en de bijbelpassage voorlezen over Maria die haar nicht Elisabeth bezoekt.

Om 18.00 uur zal de bisschop, voorafgaand aan de processie, in de St. Josephkerk aan de Jansstraat voorgaan in een plechtig Marialof dat tot omstreeks 18.45 uur zal duren.

Voor meer informatie wordt u verwezen naar de website van de Sint Josephkerk te Haarlem: www.josephkerk-haarlem.nl.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel

Voor het laatst gewijzigd: