Feest van allochtone christenen in Amsterdam 21 april 2005

De samenwerking tussen de verschillende migranten- en territoriale gemeenschappen in Amsterdam gaat komende zondag 24 april feestelijk van start met een viering in de Amsterdamse Vredeskerk. Deze belangrijke viering zal worden bijgewoond door delegaties van alle parochies en gemeenschappen.
Hoofdcelebrant is de bisschop van Haarlem, mgr. dr. J.Punt.

Mochten er pastores willen concelebreren dan wordt hun gevraagd om albe en witte stool mee te nemen. Tijdens de offergang zal de gave van de gemeenschappen een gave voor de mens in nood zijn. De gelovigen worden opgeroepen om als offergave levensmiddelen mee te brengen, bestemd voor de Missiezusters van Liefde, beter bekend onder de naam Zusters van Moeder Teresa.

In Amsterdam bestaan katholieke gemeenschappen van onder andere Surinamers, EthiopiŽrs, EritreŽrs, Polen, Afrikanen, Antillianen, Portugees-sprekenden, ArmeniŽrs, Spaanssprekenden, SyriŽrs, Koreanen, Indonesiers, Japanners en Franssprekenden. Zij zullen alle aanwezig zijn.

Gegevens
Zondag 24 april 2005
Aanvang 10.30 uur
O.L. Vrouw Koningin van de Vrede
Vredeskerkplein 1
Hoek Pijnackerstraat / van Hilligaertstraat
Te bereiken met tram 12 of 25 en uit te stappen bij het Cornelis Troostplein.

Gebed
Voor de parochies die hun eigen vieringen hebben is het volgende gebed verspreid, te bidden op dezelfde zondagochtend:


Goede God,

Wij bidden voor de parochies in onze regioís,
waarmee samenwerking zal ontstaan
dat daar ontmoeting en dialoog mag zijn
dat wij mogen groeien in verdraagzaamheid en liefde
met begrip voor elkaar eigenheid
met een goed oog voor kansen en mogelijkheden.

Laat ons zingend bidden.


Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: