Afscheid Joke Forceville en IJs Tuijn 12 juli 2005

Meer dan vijftig jaar ervaring van Samen Kerk was vertegenwoordigd in de twee redactieleden, die begin juli afscheid namen. Mevrouw Joke Forceville-Van Rossum en pastor IJs Tuijn zijn beide verbonden geweest aan ons bisdomblad vanaf het moment dat het zelfstandig doorging, niet meer in samenwerking met Rotterdam. Dat was met kerstmis 1982. Maar ook in de jaren daarvoor waren beide reeds actief bij de ‘krant’.

Hoofdredacteur Wim Peeters noemde Joke in zijn afscheidswoord een “model van identiteit”: “Je bent neerlandica, moeder, katholiek, echtgenote, critica, en dat altijd allemaal tegelijk; het een staat nooit los van het ander”. Niet alleen voor Samen Kerk, maar voor een veelheid aan tijdschriften en kranten heeft mevrouw Forceville haar hele volwassen leven geschreven. De neerslag daarvan is te vinden in een flink aantal boeken, die handelen over onderwerpen als rouwverwerking, opnieuw beginnen, leven met een gehandicapt kind.

Foto: Bisdom Haarlem

Ook IJs Tuijn, priester van het bisdom, is een vruchtbaar publicist. Afkomstig uit het onderwijs lag zijn hart altijd bij jonge mensen, ook in zijn artikelen voor ons blad. Gevormd in het klassieke katholieke onderwijs, uiteraard in het internaat van het seminarie, met zijn grote aandacht voor expressie, creativiteit en kunstzinnige ontplooiing, legt IJs een grote belangstelling aan de dag voor gedichten, illustraties/foto’s , liedjes en vooral natuurlijk voor het onnavolgbare woordspel van het Cryptogram, dat hij sinds jaar en dag voor Samen Kerk maakt; hij zal dit blijven doen.

Mgr. Punt sprak zijn grote waardering uit voor de trouwe inzet van beiden, evenals voor die van Henk Kempes, die iets eerder afscheid heeft genomen maar die bij deze feestelijke bijeenkomst ook aanwezig was. Namens het bisdom ontvingen de scheidende redactieleden uit handen van de bisschop een blijvende herinnering.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: