Werkconferentie jongerenpastoraat over kleine christelijke gemeenschappen 15 januari 2004

Het Officium Juventutis, beleidsorgaan van het Rooms-katholiek jongerenpastoraat, organiseert i.s.m. de katholieke jongerenvereniging ResponZ op donderdag 1 april 2004 een landelijke conferentie voor vrijwilligers en professionals in het jongerenpastoraat.
Als onderwerp is gekozen voor de vorming van kleine christelijke gemeenschappen, ofwel 'Small Christian Communities'. De dag vindt vanaf 9.30 uur plaats aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Tilburg.

Small Christian Communities
Het vormen van kleine christelijke gemeenschappen is één van de hoofddoelstellingen van de Beleidssector Catechese, Onderwijs en Jongeren van de Nederlandse kerkprovincie. Kleine christelijke gemeenschappen bestaan uit (jonge) gelovigen die regelmatig bij elkaar komen zoals de eerste christenen dat deden: voor ontmoeting met elkaar en met God. Deze kleine groepen hebben mede tot doel een inspirerende uitstraling naar de grotere geloofsgemeenschap te hebben. Kleine christelijke gemeenschappen bestaan al in vele variaties en er zijn ontwikkelingen naar nieuwe vormen. Op deze werkconferentie kunnen jongerenwerkers hiermee kennis maken.

Inleiders en dagvoorzitter
De inleiders van de conferentie zijn: Mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond en bisschopreferent voor Catechese, Onderwijs en Jongeren; Dr. Jan Hendriks, voormalig Universitair Hoofddocent Praktische Theologie aan De Vrije Universiteit te Amsterdam en momenteel voorzitter van de Oecumenische Stichting Leve de Kerk; en mevrouw Tineke Moormann-Willard, lid van de projectgroep Kleine Kerkgemeenschappen van het DPD Utrecht. Dagvoorzitter is Dr. Bert Roebben, universitair hoofddocent praktische theologie en catechetiek aan de Theologische Faculteit Tilburg.

Workshops
In twee workshoprondes krijgen deelnemers de gelegenheid om in gesprek te gaan over de thematiek van de dag. Onderwerpen die aan bod komen zijn: modellen van kleine christelijke gemeenschappen zoals Renew, Oikos en Small Church Communities; materiaalpresentaties van Lifeteen, Youth for Christ en Keuzecatechese; jeugdkerken met hun specifieke kenmerken en relatie tot de 'gewone kerk'; internetcommunities rondom geloofsvragen; en het jongerenkoor als kleine christelijke gemeenschap.

Deelname
De kosten voor deelname aan de werkconferentie bedragen: € 15,- voor vrijwilligers en € 30,- voor professionals uit het werkveld. Deelnemers kunnen zich aanmelden via de folder bij het Secretariaat RK-kerkgenootschap (SRKK), t.a.v. Werkconferentie SCC, Postbus 13049, 3507 LA Utrecht, telefoon: 030-2326910, fax: 030-2307095.

Nadere inlichtingen
Secretariaat RK-Kerkgenootschap (SRKK)
tel.: 030-2326910

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: