Dekenaten Haarlem en Zaanstreek doen mee in “voedselbank” 26 mei 2004

Diakonale werkgroepen in de dekenaten Zaanstreek en Haarlem zijn begonnen met een project Voedselbank.

Een voedselbank verzamelt voedsel om dat opnieuw te distribueren onder mensen die het goed kunnen gebruiken. Door allerlei bezuinigingen komen steeds meer mensen met een uitkering in de knel. Tegelijkertijd wordt veel voedsel verspild. Onder andere doordat producten beschadigd zijn of om een andere reden niet meer geschikt zijn voor de verkoop, terwijl het voedsel zelf nog steeds geschikt is voor consumptie. Een voedselbank wil deze producten ter beschikking stellen aan hen die het nodig hebben. Op verscheidene plekken in Nederland is al ervaring opgedaan met een voedselbank. Tot nu toe is dit initiatief goed ontvangen en werkt het. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.voedselbank.nl.

In Zaanstreek zijn vanaf begin dit jaar gesprekken gevoerd met verwijzende instellingen als GSD, het Algemeen Maatschappelijk Werk enz. Daarmee wordt het initiatief gaandeweg steviger.

Inmiddels zijn er bestuursleden, er is belangstelling vanuit het Leger des Heils uit Zaandam en de afspraak de banden aan te halen met de Voedselbank Rotterdam. Inmiddels was de voedselbank op de lokale radio en zal verdere mediabelangstelling volgen. Dit alles om het gesprek met mogelijke geldschieters aan te gaan.

Cruciaal is het vinden van energieke voortrekkers die in bestuur en coördinatie deze bank op poten willen zetten. Een tussentijdse bijeenkomst op 11 mei leverde een heuse voorzitter en twee aspirant-bestuursleden en twee nieuwe vrijwilligers op. Op 9 juni komt het gezelschap weer bij elkaar, dan met een concept voor de oprichtingsstatuten.

Op dinsdag 18 mei is een groep mensen in het dekenaat Haarlem begonnen met de oprichting van een voedselbank in Haarlem.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: