Inzegening nieuwe klok St. Vituskerk 13 april 2004

Hilversum, 12 april 2004 – Tijdens een feestelijke eucharistieviering in de St. Vituskerk aan de Emmastraat in Hilversum heeft Mgr. Dr. J. M. Punt, bisschop van Haarlem, de nieuwe – zesde - klok van de Vitus ingezegend. Deze klok, aangeduid met de welluidende naam 'Clara', is afkomstig uit de Franciscuskerk uit Groningen en is de kleinste klok van de Vitustoren.

Clara weegt 400 kilogram, heeft een diameter van 84 cm en een hoogte van 80 cm en is gestemd in Ais(Bes). De klok dateert uit 1949 en is, evenals de overige vijf klokken van de St. Vituskerk gegoten bij Van Bergen in Heiligerlee.

De komende tijd blijft de klok voor iedereen te zien in de St. Vituskerk tot het moment dat de nieuwe klokkenstoel in de toren wordt binnen gehesen. Dan wordt ook Clara in de toren getakeld om samen met de vijf andere Vitusklokken vanaf grote hoogte haar klanken over Hilversum uit te strooien.

Foto: St. Vituskerk
Inzegening nieuwe klok St. Vituskerk
Inzegening van de nieuwe klok van de St. Vituskerk door Mgr. Dr. J. Punt

De aanschaf van Clara werd mogelijk gemaakt dankzij de bijdrage van enkele gulle sponsors en komt niet ten laste van de restauratiebegroting.

Tijdens de restauratie van de toren werden de drie oude ijzeren klokkenstoelen waarin 5 luidklokken hingen onlangs geheel verwijderd en als oud roest afgevoerd. De 5 luidklokken staan nu los op de vloer van de luidzolder. Binnenkort zal één grote nieuwe klokkenstoel – ontworpen door Toine Daelmans uit Stiphout en bestemd voor zes klokken - worden geplaatst. De zes klokken komen in twee rijen boven elkaar te hangen, de 3 lichtere klokken boven en de 3 zwaardere beneden. Alle klokken gaan luiden in de richting Oost-West met vallende klepel, alle luidassen zijn dus als krukas uitgevoerd.

De luidmotoren worden in de klokkenstoel direct onder de klokken geplaatst.

Na deze werkzaamheden heeft de St. Vituskerk de volgende klokken:

naamtoongewichtdiameter
VitusC12250 kg152 cm
HenricusD1600 kg135 cm
TheodorusF1200 kg113 cm
GregoriusG675 kg101 cm
MariaA475 kg90 cm
ClaraAis400 kg84 cm

6600 kg

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: